“ประยูร ออคิดส์” วิถีเกษตรก้าวหน้า เจ้าตลาดกล้วยไม้ส่งออกไทย

เจ้าตลาดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เพื่อส่งออกอันดับ 1 ของประเทศไทย ประสบความสำเร็จมายาวนาน 37 ปี บริหารงานโดยยึดหลักความซื่อสัตย์ ดูแลพนักงานเหมือนคนในครอบครัว นำนวัตกรรมมาช่วยในการทำงาน ไม่หยุดเรียนรู้ ยกระดับและต่อยอดธุรกิจสู่ความยั่งยืน

คุณประยูร พลอยพรหมมาศ ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูร ออคิดส์ ผู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เพื่อส่งออกอันดับ 1 ของประเทศไทย เปิดเผยว่า “ประยูรออคิดส์” เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 เป็นธุรกิจเกี่ยวกับกล้วยไม้ โดยธุรกิจหลักคือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เมืองหนาวเพื่อการส่งออก เป็นการส่งออก 100% โดยไม่ได้มีตลาดในประเทศ ตลาดต่างประเทศที่ส่งสินค้าไปเป็นหลักคือ สหรัฐอเมริกา บราซิล ญี่ปุ่น และในทวีปยุโรป ซึ่งคุณประยูรได้เล่าว่าในการทำธุรกิจนั้น ช่วงแรกจะเป็นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อส่งออกเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อประมาณ 5 ปีที่ผ่านมาได้ขยายกิจการโดยมีการปลูกเพิ่มเข้ามาเพื่อส่งออกกล้วยไม้ดอก เป็นการต่อยอดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

แรงบันดาลในการทำธุรกิจของคุณประยูรมาจากการที่เติบโตมากับกล้วยไม้ ซึ่งครอบครัวคือคุณอาและคุณพ่อได้ทำธุรกิจด้านนี้มาก่อน ทำให้รู้ว่าการทำงานเกี่ยวกับกล้วยไม้สามารถเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงในระยะยาวได้ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจนี้โดยมีแนวทางการทำงานที่เป็นของตัวเอง คือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อส่งออกตลาดต่างประเทศ ซึ่งต่างจากของคุณอาที่เคยทำในลักษณะขายปลีกให้ผู้ค้ารายย่อย

“แรงบันดาลใจมาตั้งแต่ตอนเด็กที่คลุกคลีอยู่กับวงการกล้วยไม้ คุณอาเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ ทำให้รู้จักกับลูกค้าต่างประเทศมากมาย จึงเป็นโอกาสที่ได้เข้ามาทำธุรกิจตรงจุดนี้”

จุดเด่นของประยูรออคิดส์คือการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เมืองหนาว ซึ่งมีคนทำน้อยรายมาก เป็นเจ้าตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และราคาในการส่งออกไปยังลูกค้าต่างประเทศถูกกว่ารายอื่น ๆ ถึง 1.5-2.0 เท่า อีกทั้งมีคุณภาพดี ลูกค้าทั่วโลกยอมรับ รวมทั้งจุดแข็งที่สำคัญในกระบวนการผลิตคือการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วย

ประยูรออคิดส์มีนวัตกรรมหลักสองอย่างที่นำมาใช้ในการทำงาน อย่างแรกคือในขั้นตอนการผลิต คือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องแล็บ โดยเพาะเลี้ยงในที่มืดเพื่อลดการกลายพันธุ์ นวัตกรรมที่ 2 คือในเรื่องการขนส่ง โดยการขนส่งทางเรือ ซึ่งนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยยืดระยะเวลาให้เนื้อเยื่อที่เพาะสามารถมีเวลาเดินทางได้นานขึ้น ทำให้ขนส่งได้ในปริมาณมากและลดต้นทุนทางธุรกิจให้กับลูกค้าได้หลายล้านบาท

คุณประยูรกล่าวว่าปัจจัยความสำเร็จของประยูรออคิดส์ อย่างแรกมาจากความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างบริษัทกับลูกค้า ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ มีภาพลักษณ์ในการทำธุรกิจที่ดี ปัจจัยต่อมาคือเรื่องของราคาที่ถูกกว่าเจ้าอื่น รวมทั้งสินค้ามีคุณภาพดี สามารถสู้กับรายอื่น ๆ ทั่วโลกได้ และประการสุดท้ายคือนวัตกรรมที่นำเข้ามาช่วยในการทำงาน ซึ่งทั้งหมดคือปัจจัยความสำเร็จที่ทำให้ประยูรออคิดส์ประสบความสำเร็จยืนหยัดมาได้ตลอด 37 ปีที่ผ่านมา
ส่วนหลักการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จนั้นคุณประยูรเปิดเผยว่า ประยูรออคิดส์ให้ความสำคัญกับทีมงาน พนักงานเป็นเหมือนคนในครอบครัว

“ทีมงานเป็นหัวใจหลักสำคัญ พนักงานต้องอยู่ดีกินดี มีความสุข สวัสดิการเหมาะสม มีกองทุนสำหรับช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ เราดูแลเขา เขาก็ดูแลเราด้วยการตั้งใจทำงาน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน”

จากหลักการบริหารที่เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน พนักงานของประยูรออคิดส์จะรับรู้ถึงการเติบโตของบริษัท ซึ่งจุดนี้จะเป็นแรงกระตุ้นในการทำงานเพื่อให้บริษัทประสบความสำเร็จ โดยผลตอบแทนจะย้อนกลับมาในรูปแบบของการขึ้นเงินเดือนหรือเงินตอบแทนประจำปี ซึ่งเป็นการแบ่งปันผลกำไรจากวัฒนธรรมการทำงานแบบครอบครัวเดียวกัน

ตลอด 37 ปีในการทำงาน ประยูรออคิดส์เคยประสบกับปัญหาในช่วงของการขยายธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจกล้วยไม้นั้นต้องมีการลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 ปี ในขยายธุรกิจจึงมีความจำเป็นต้องมีเงินทุนเพื่อเตรียมความพร้อม ซึ่งย้อนไปประมาณ 10 ปีก่อน สถาบันการเงินต่าง ๆ ไม่มีความมั่นใจในการปล่อยเงินกู้ให้กับธุรกิจในเชิงเกษตรกรรม

“แต่จากนโยบายของท่านโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ที่ให้ความสำคัญกับภาคการเกษตร ได้มาเยี่ยมชมฟาร์ม และเข้าใจถึงปัญหาที่ไม่สามารถขยายธุรกิจได้เพราะขาดเงินทุน ซึ่งหลังจากนั้นธนาคารกรุงเทพก็อนุมัติเงิน ทำให้ประยูรออคิดส์ผ่านพ้นปัญหาตรงจุดนั้นมาได้”
จากนั้นคุณประยูรเน้นย้ำว่าหลักการบริหารเงินทุนและระเบียบวินัยทางการเงินนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก ต้องชำระหนี้ให้ตรงเวลา ต้องมีระบบบัญชีที่แข็งแรง สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า พนักงาน รวมถึงสถาบันทางการเงินที่สนับสนุน ซึ่งธนาคารกรุงเทพที่นอกจากจะให้ความช่วยในเรื่องเงินทุนแล้ว ยังได้ให้ความช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย

“ท่านโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ได้เคยให้หลักการบริหารและทำงาน แนะนำในเรื่องซัพพลายเชน (ห่วงโซ่อุปทาน) และการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ มองว่าธนาคารกรุงเทพให้ความสำคัญกับจุดนี้มาก คือผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรม” คุณประยูรกล่าว
ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารกรุงเทพ ประยูรออคิดส์ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานวันเกษตรก้าวหน้า ซึ่งคุณประยูรกล่าวว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งกับเกษตรกร เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้นำสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาจำหน่ายภายในงาน ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จัก นอกจากนี้ยังได้พบปะพูดคุยกับผู้ร่วมงาน ทั้งคนที่สนใจรวมถึงเกษตรกรที่เข้าร่วม ทำให้เกิดแลกเปลี่ยนทางความคิด จนนำไปสู่การทำธุรกิจร่วมกันในผู้ประกอบการเกษตรกรบางราย

สุดท้าย สำหรับผู้ที่สนใจงานด้านเกษตรกรรม รวมถึงบางรายที่เป็นเกษตรกรอยู่แล้วและต้องการประสบความสำเร็จ คุณประยูรได้แนะนำแนวทางในการทำงานว่าต้องทำให้ดีที่สุด มีความอดทน ไม่ยอมแพ้ ไม่ว่าจะปลูกอะไรหรืออยู่ในภาคส่วนใดของเกษตรกรรม ควรศึกษาหาความรู้ ต้องเป็นเกษตรกรที่พร้อมจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพราะธุรกิจทุกอย่างต่อยอดได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใด หากทำได้จะเป็นการยกระดับธุรกิจหรือสินค้าของเราให้มีคุณภาพและความน่าสนใจ โดยเฉพาะในปัจจุบันยุคดิจิทัลที่เปิดกว้าง เกษตรกรสามารถเข้าถึงลูกค้าได้เองโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางประยูรออคิดส์ www.prayoonorchids.com โทรศัพท์ 0-2904-0027, 0-2905-9936

สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษา Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้านทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น