พาณิชย์’ เชื่อม SME และ Startup ต่อยอดธุรกิจร่วมกัน ภายใต้งาน “Smart Startup 2017”

กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีเปิดงาน Smart Startup 2017 เชิญชวนผู้ประกอบการ SME และ Startup ร่วมงานภายใต้แนวคิด “From Pain to Gain โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่”

เป็นเวทีธุรกิจเชื่อมโยงกลุ่ม SME และ Startup เข้าไว้ด้วยกันมากที่สุด เพื่อให้ทั้งสองกลุ่มได้มีโอกาสต่อยอดธุรกิจร่วมกัน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และทรัพยากรทางธุรกิจ เป็นการยกระดับสู่นักธุรกิจ 4.0

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจัดงาน Smart Startup 2017 ถือเป็นกิจกรรมที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาล เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 และเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน Creative Thailand ในการส่งเสริมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ SME ไทย สู่การเป็น Smart Enterprises หรือนักธุรกิจ 4.0 รวมถึงสนับสนุนการเติบโตของ Startup ซึ่งจะช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเดิม ๆ ไปสู่การเป็น Smart Enterprises

“Smart Startup 2017” เป็นงานที่เชื่อมโยง SME และ Startup เข้าไว้ด้วยกัน จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “From Pain to Gain โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่” แก้ไขทุกปัญหาในการประกอบธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีธุรกิจ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และสร้างโอกาสการเติบโตอย่างมั่นคง โดยทั้ง 2 กลุ่มธุรกิจจะได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และจับคู่ธุรกิจประสานการทำงานร่วมกัน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถปรับตัวให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

งาน “Smart Startup 2017” นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

แสดงความคิดเห็น