ทูตใหม่ฟินแลนด์หารือพาณิชย์ ถกแนวขยายการค้าการลงทุน 2 ประเทศ

เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หารือประเด็นความร่วมมือการค้าการลงทุน และการพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ฟินแลนด์มีความเชี่ยวชาญระหว่างสองประเทศ

นาง Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย เข้าพบนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

สำหรับการเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทยของเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ ยังมีการหารือแนวทางการขยายการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศ รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ฟินแลนด์มีความเชี่ยวชาญ

นาง Satu Suikkari-Kleven กล่าวว่า ยินดีที่ไทยกับฟินแลนด์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาเป็นเวลานานกว่า 45 ปี มีการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคฟินแลนด์มีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้าอิเล็คทรอนิกส์ และงานฝีมือ และให้ความสนใจต่อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์สุขภาพจากไทย และแจ้งว่านักธุรกิจฟินแลนด์แสดงความสนใจต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่สนับสนุนการพัฒนาการลงทุนใน 5 สาขาธุรกิจเป้าหมายโดยเฉพาะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งนี้ ล่าสุด บริษัท ST1 ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานฟินแลนด์ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ของไทย ซึ่งผลิตเอทานอลจากกากมันสัมปะหลัง โดยมีจุดประสงค์เพื่อร่วมทุนกับไทยในการผลิตเอทานอลจากแป้งมันสัมปะหลังในไทย

ด้านนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเสริมว่า เป็นโอกาสอันดีของทั้งสองประเทศในการสานต่อความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่างกัน ทั้งในระดับพหุภาคี ภูมิภาค และทวิภาคี และได้แสดงจุดยืนของรัฐบาลที่ต้องการนำประเทศไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ตาม Roadmapที่วางไว้ รวมทั้งเน้นย้ำถึงนโยบายทางเศรษฐกิจแบบเสรีที่ขับเคลื่อนโดยภาคเอกชน ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายเงินทุน/การลงทุนจากต่างประเทศ และลด/ยกเลิกอุปสรรคทางการค้าต่าง ๆ

ประเทศไทยยังมีที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์อยู่บริเวณศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน มีความเหมาะสมที่จะเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนและภูมิภาคเอเชียประกอบกับการดำเนินนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบก้าวหน้า จึงเชิญชวนให้นักลงทุนฟินแลนด์มาร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมที่ฟินแลนด์มีความโดดเด่น อาทิ อุตสาหกรรม ICT และ Digitalization เศรษฐกิจชีวภาพ อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งไทยจะสามารถเรียนรู้/ร่วมทุนกับฟินแลนด์เพื่อสรรหาเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาประเทศได้

นางอภิรดี กล่าวว่า ยังได้เชิญชวนคณะผู้แทนการค้าฟินแลนด์ให้เข้าร่วมงาน Thailand Innovation and Design Expo 2017 (TIDE) ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในช่วงเดือนกันยายนนี้ รวมทั้งเข้าร่วมจัดแสดงและชมงานแสดงสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์เป็นแม่งานในปีนี้ อาทิ งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า โลจิสติกส์ และเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งการเข้าร่วมงานดังกล่าว จะเป็นโอกาสอันดีที่นักธุรกิจและนักลงทุนจากฟินแลนด์จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เจรจาธุรกิจ และต่อยอดการพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับนักธุรกิจไทย

สำหรับประเทศฟินแลนด์ นับเป็นคู่ค้าอันดับที่ 55 ของไทยและเป็นอันดับที่ 13 ในกลุ่มสหภาพยุโรป ในปี 2559 ที่ผ่านมาการค้ารวมไทย-ฟินแลนด์ มีมูลค่า 516.29 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปฟินแลนด์มีมูลค่า 174.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งไทยเสียเปรียบดุลการค้ากับฟินแลนด์ที่ 167.9 ล้านเหรียญสหรัฐ

สินค้าส่งออกที่สำคัญไปฟินแลนด์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร เครื่องปรับอากาศ อาหารทะเลแปรรูป เป็นต้น

สินค้านำเข้าที่สำคัญจากฟินแลนด์ ได้แก่ เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์  เครื่องจักรไฟฟ้าเคมีภัณฑ์ กระดาษเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เป็นต้น

นอกจากนี้ ฟินแลนด์ยังมีการลงทุนโดยตรงในไทย ในปี 2558 มีมูลค่าการลงทุน 165.26 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก ยานยนต์ และซอฟต์แวร์ บริษัทสำคัญของฟินแลนด์ที่เข้ามาลงทุนในไทย เช่น วาลเมท (Valmet) ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีออโตเมชั่น และการบริการในอุตสาหกรรมกระดาษ, Eremotus, Codemate, Sunstone Technologies, Thai Biogas Energy และ Ethnic Lanna เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น