เศรษฐกิจจีนดีขึ้นต่อเนื่อง GDP เพิ่มขึ้น 6.7%

สคร. ชี้ เศรษฐกิจจีนดีขึ้นต่อเนื่อง ปี 2016 นำเข้าของเล่น 2,362 ล้านเหรียญสหรัฐ จากนโยบายลูกสองคนที่บังคับใช้

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ประจำเมืองเซี่ยเหมิน (สคร.) เปิดเผยเศรษฐกิจมวลรวม (GDP) ของจีนจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนมีตัวเลขเท่ากับ 74,712.7 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 ซึ่งอยู่ในเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ร้อยละ 6.5-7 ส่วนรายได้ประชาชนในเขตเมืองของจีนเฉลี่ยที่ 23,821 หยวนต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้น 5.6 และรายได้เฉลี่ยประชาชนในเขตชนบทของจีนอยู่ที่ 12,363 หยวนต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้นร้อนละ 6.2

สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนยังเปิดเผยอีกว่า ปี 2016 มูลค่าขายปลีกสินค้าอุปโภค ของจีนอยู่ที่ 33,231.6 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.40 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนมูลค่าขายปลีกสินค้าอุปโภคผ่านช่องทางออนไลน์มีมูลค่า 5,155.6 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.20 เมื่อเทียบกับปีก่อน แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจจีนกำลังดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้านสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน กล่าวเสริมว่า ปี 2016 จีนนำเข้าสินค้าของเล่นมูลค่า 2,362 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2016 ร้อยละ 26 ประเภทของเล่นที่นำเข้ามากที่สุด คือประเภท Games  และ Arcade/Table ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2015 ถึงร้อยละ 158 ส่วนของเล่นประเภท Puzzle มีการนำเข้าไม่มากที่น้อยละ 0.36 เช่นเดียวกับของเล่นจำพวกกีฬา การออกกำลังกาย อุปกรณ์/เครื่องเล่นกลางแจ้ง

สคร. ยังแนะนำผู้ประกอบการไทยเพิ่มเติมอีกว่า ประเทศจีนมีประชากรเด็กจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากนโยบายลูกสองคนที่บังคับใช้เมื่อปี 2016 ประกอบกับการที่จีนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง รวมถึงมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจไปสู่เมืองรองมากขึ้น ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูงขึ้น จึงกลายเป็นโอกาสครั้งสำคัญและท้าทายแก่ผู้ผลิตของเล่นจากต่างประเทศเข้าสู่ตลาดจีน ซึ่งผู้ประกอบกี่ไทยมีการผลิตของเล่นที่ออกแบบและมีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงภาษา วัฒนธรรม ธรรมเนียม และประเพณีของจีนด้วยก่อนที่จะผลิตสินค้า

แสดงความคิดเห็น