ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับหลักทรัพย์บัวหลวง จัดสัมมนาลูกค้าบัวหลวง เอ็กซ์คลูซีฟ

ธนาคารกรุงเทพ ‘จับทิศทางการลงทุนไทยแลนด์ 4.0’ ร่วมกับ หลักทรัพย์บัวหลวง จัดสัมมนาลูกค้าบัวหลวง เอ็กซ์คลูซีฟ

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ (ที่ 2 จากขวา) และนายบรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง (กลาง) นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา Managing Director and Chief Investment Officer บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง (ที่ 3 จากซ้าย) ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรในงานสัมมนา ‘จับทิศทางการลงทุนไทยแลนด์ 4.0’ พร้อมนายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ สายงานวิจัยลูกค้าบุคคล (ซ้ายสุด) และนายเสริมศักดิ์ วงศ์สิทธิโชค ผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน (ขวาสุด) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) นับเป็นงานสัมมนาที่ทางธนาคารจัดขึ้นสำหรับลูกค้าบัวหลวง เอ็กซ์คลูซีฟเพื่อเป็นการให้ความรู้ในด้านการลงทุน ทั้งมุมมองและแนวโน้มของเศรษฐกิจการลงทุนในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยงานสัมมนาดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลากหลายกิจกรรมที่ธนาคารได้สร้างสรรค์เพื่อลูกค้าคนสำคัญของธนาคารเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

แสดงความคิดเห็น