ลาว ฉายแววบวกเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เศรษฐกิจลาวรุ่งโรจน์ต้อนรับ 2017 แม้จะมีความไม่แน่นอนจากปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศทั่วโลกก็ตาม

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสปป.ลาวกำลังฉายแววสดใสและเติบโตต่อเนื่อง แม้จะเพิ่มขึ้นไม่มากเมื่อเทียบกับตัวเลขก่อนนี้ก็ตาม ซึ่งจากการเปิดเผยของประธานสภาหอการค้าเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นาย  Oudeth Souvannavong ได้วิเคราะห์สภาวะในสปป.ลาว ได้อย่างน่าสนใจว่าราคาสินค้าภาคทรัพยากรในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นในตลาดโลก

ด้านนาย Leeber Leebouapao ผู้อำนวยการทั่วไปของสถาบันการวิจัยทางเศรษฐกิจภายใต้กระทรวงวางแผนและการลงทุน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เปิดเผยว่า ความคาดหวังว่าเศรษฐกิจสปป.ลาวจะขึ้นอยู่กับโครงการในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการลงทุนอื่น ๆ รวมถึงการลงทุนในโครงการใหม่ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือการจัดการเศรษฐกิจมหภาคอย่างราคาสินค้าภายในประเทศ การคงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินให้รัดกุมรอบคอบ และการรักษาบรรยากาศการลงทุน รวมถึงประเด็นเรื่องภัยธรรมชาติที่ต้องคอยจับตามองไว้เป็นพิเศษ

ขณะที่รองศาสตราจารย์ ดร. Phouphet Kyophilavong รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสปป.ลาว แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า สถานการณ์เศรษฐกิจในปี 2016 จะเป็นบทเรียนในปี 2017 สปป.ลาวมี GDP ที่เติบโตต่อเนื่องรวดเร็วที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งการขับเคลื่อนหลักให้เศรษฐกิจเติบโตต้องอาศัยปัจจัยจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่กำลังจะเสร็จ

จากบทวิเคราะห์ดังกล่าวนั้น สะท้อนว่าหากสถานการณ์เศรษฐกิจสปป.ลาวยังคงอยู่ในสภาวะแบบนี้ จะส่งผลที่ดีต่อประเทศ โดยเฉพาะการส่งออกแร่ธาตุต่าง ๆ อย่างทองแดง รวมถึงโครงการโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่จะเสร็จในปี 2017 จะช่วยหนุนให้การเจริญเติบโตในภาคส่วนอื่น ๆ ขยายตัวมากขึ้นภายในประเทศ โดย สปป.ลาว ยังนับว่าเป็นประเทศที่ยังอยู่ในภาคเกษตร ซึ่งในปี 2017 นี้ก็น่าจับตามองจากปากกาของนักวิเคราะห์ต่างประเทศที่คาดการณ์ด้านบวกว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.1 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.1 จากปัจจัยที่รถไฟฟ้ากำลังถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงระหว่างประเทศจีน กับสปป.ลาว กลายเป็นสิ่งสำคัญที่จะพัฒนาผู้ผลิต การจ้างงาน และรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามภาคเอกชนที่ลงทุนในสปป.ลาวก็มีความคาดหวังว่ารัฐบาลสปป.ลาวจะเข้ามาแก้ไขเพื่อขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ในการธุรกิจ อย่างเช่น ขั้นตอนบางอย่างในกระบวนการราชการที่ยังซับซ้อนใช้เวลานาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและกฎหมายการค้าการลงทุน ซึ่งต้นปี 2017 ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ภาคเอกชนและทางภาครัฐของสปป.ลาว ได้มีการประชุมพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาการอำนวยสะดวกทางการดำเนินธุรกิจ โดยในวาระการประชุมประกอบด้วย การลงทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้ง่ายขึ้น การอำนวยความสะดวกทางภาษี การขจัดการกีดกันทางการค้าทางภาษีและที่ไม่ใช่ภาษี และการลดราคาของสินค้า นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อของสปป.ลาวยังอยู่ในระดับต่ำ และอัตราแลกเปลี่ยนค้าเงินกีบก็ทรงตัว เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับภาคการส่งออกนั้นลดลง เนื่องจากความต้องการที่ลดลงของตลาดส่งออก และการลดลงของราคาสินค้าอุปโภค

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น