ไทยเร่งเครื่อง แก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้นสนามบิน

รัฐ เพิ่มค่าธรรมเนียม 2 เท่า สำหรับต่างชาติไม่มีวีซ่า แก้ปัญหาแถว ตม.ยาวหนาแน่นสนามบิน ด้านผู้ว่าการท่องเที่ยวฯ ยัน ไม่กระทบนโยบายส่งเสริม

‘อุตสาหกรรมท่องเที่ยว’ ความหวังกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

การท่องเที่ยวของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เข้าประเทศที่สำคัญพอ ๆ กับภาคการส่งออก โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ยิ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเองต้องรับมือกับการแข่งขันที่มีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต
รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานการณ์การส่งออกของไทยทรุดลงจากเศรษฐกิจที่โลกที่ชะลอตัว ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงกลายเป็นทางออกที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาดีขึ้นในอนาคต รัฐบาลได้มีการสนับสนุนส่งเสริมประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีการรับรู้ไปอย่างกว้างขวาง เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ประเทศไทยในมุมมองใหม่ เน้นคุณค่าที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจากการมาเที่ยวเมืองไทยผ่านวิถีไทย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ยอมรับความเป็นไทย ตลอดจนให้เกิดการแบ่งปันประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ถึงภาพลักษณ์อันงดงาม

ปัญหาที่ต้องเผชิญและแผนที่ต้องรับมือ

ประเทศไทยประสบกับปัญหาเรื่องนักท่องเที่ยวหนาแน่นสนามบิน เนื่องจากมีบางส่วนที่เลือกมาทำวีซ่าที่สนามบิน โดยไม่ได้ขอมาล่วงหน้า กระทรวงการต่างประเทศจึงแก้ปัญหาด้วยการประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าชนิด On Arrival 2 เท่า จากเดิม 1,000 บาท เป็น 2,000 บาท และเริ่มเก็บตั้งแต่ 27 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

ประเด็นดังกล่าวอาจมีเรื่องผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวหดตัวลงหรือไม่ และอาจขัดแย้งกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวภายในงานแถลงข่าวว่า ประเทศไทยมูลค่าการท่องเที่ยวโตขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อน โดยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยช่วง 9 เดือนแรกปี 2559 มีมูลค่าประมาณ 54 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มปริมาณราว 24 ล้านคน และมีเงินหมุนเวียนเข้าประเทศเพิ่มขึ้นที่ 36,000 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

นายยุทธศักดิ์ ยังชี้แจงอีกว่า การขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าชนิด On Arrival 2 เท่า จากเดิม 1,000 บาท เป็น 2,000 บาท  คือวิธีการแก้ปัญหา การหนาแน่นของสนามบินจากแถวเพื่อรอทำวีซ่านั้นอาจมีผลกระทบระยะยาวต่อการท่องเที่ยวมากกว่า เมื่อนักท่องเที่ยวสามารถเตรียมพร้อมมาจากประเทศตนได้ จะทำให้ช่วยลดขั้นตอนการเข้าเมืองได้ง่ายขึ้น

แม้ว่าจะประกาศเรื่องการขอขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว แต่ก็ไม่ถือว่าส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวอย่างใด เนื่องจากราคาค่าธรรมเนียมเป็นการเก็บในอัตราที่เท่ากับธรรมเนียมตรวจลงตราที่สถานทูต หรือกงสุลไทยในต่างประเทศ นอกจากนี้ ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่า 9 เดือนแรกของปี 2559 จำนวนนักท่องเที่ยวยังอยู่ในปริมาณมากกว่าปีก่อนอีกด้วยเมื่อเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน

สำหรับเป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยหลังจากเปิดอาเซียน ทางกระการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 2556-2560 โดยวางเป้าจะทำให้การท่องเที่ยวมีคุณภาพมากขึ้นมากกว่าการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว อาศัยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวต่อวันหรือต่อครั้งให้มากขึ้น และจะกระจายนักท่องเที่ยวไปสู่ท้องถิ่นมากกว่าเดิม คำนึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เป็นการรักษาดุลยภาพให้มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวคิดของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น