เชิญร่วมงานสัมมนา ‘สิทธิประโยชน์จากการจดแจ้งทางภาษีอากรและการใช้งบการเงินที่ถูกต้อง’

ธนาคารกรุงเทพ เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมรับโครงการอบรมสัมมนา  ‘สิทธิประโยชน์จากการจดแจ้งทางภาษีอากรและการใช้งบการเงินที่ถูกต้อง’

ธนาคารกรุงเทพ ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่จดแจ้งเป็นผู้ประกอบการตามพระราชกำหนดฯ และผู้ประกอบวิชาชีพให้บริการรับทำบัญชี เข้าร่วมรับโครงการอบรมสัมมนา ‘สิทธิประโยชน์จากการจดแจ้งทางภาษีอากรและการใช้งบการเงินที่ถูกต้อง’ ที่จัดขึ้นโดยกรมสรรพากร ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร ซึ่งได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมสรรพากร และผู้แทน กกร. 3 สถาบัน ประกอบด้วย สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ในการเสวนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากการจดแจ้งทางภาษีอากรและการใช้งบการเงินที่ถูกต้อง

ในโอกาสนี้  ธนาคารกรุงเทพ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับโครงการอบรมสัมมนาดังกล่าว สามารถคลิกลงทะเบียนได้ที่ http://interweb.rd.go.th/publish/seminar/register2.php

แสดงความคิดเห็น