เริ่มแล้ว! เมียนมาเปิดเฟส 2 เขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวากลางปี 2018

รัฐมนตรี ก.พาณิชย์ เมียนมาลั่นเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวาประสบความสำเร็จมากที่สุด ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของเมียนมา เตรียมขยายเฟส 2 กลางปี 2018

สำนักข่าว The Irrawaddy สื่อท้องถิ่นประจำเมียนมารายงานความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจพิเศษติลาวา (Rangoon’s Thilawa Special Economic Zone: SEZ) โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารเขตแสดงความคิดเห็นในระหว่างเปิดตัวเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา โซน B ถึงความคืบหน้าเศรษฐกิจพิเศษติลาวาว่า ระยะที่ 2 ของโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ 250 เอเคอร์ในช่วงกลางปี 2018

เขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวาอยู่ระหว่างเขต Kyauktan ใกล้กับกรุงย่างกุ้งห่างกันเพียง 25 กิโลเมตรซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของเมียนมา โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวาดังกล่าวเป็นการร่วมทุนระหว่างเมียนมาและญี่ปุ่น เริ่มต้นงานก่อสร้างในปลายปี 2013 ภายใต้การบริหารของอดีตประธานาธิบดีอู่เต็งเส่ง (U Thein Sein) ซึ่งรัฐบาลระหว่างสองประเทศถือหุ้นร้อยละ 10 และมีบริษัทเอกชนอีก 9 แห่งในประเทศเมียนมาที่เข้าไปใช้สิทธิพิเศษเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวาครอบคลุมร้อยละ 41 ส่วนภาคเอกชนของญี่ปุ่นร่วมถือหุ้นอีกร้อยละ 39

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายถั่น มินอู (Thant Myint-U) กล่าว่า รัฐบาลมีความต้องการที่จะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา (Thilawa SEZ) เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei SEZ) และเขตเศรษฐกิจเจ้าผิว (Kyaukphyu SEZ) ซึ่งในบรรดาเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 3 แห่งเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา (Thilawa SEZ) เป็นหนึ่งในโซนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของเมียนมายังกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมายังพยายามที่จะดำเนินงานสร้างแรงจูงใจนักลงทุนให้เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา (Thilawa SEZ) โดยมีสิทธิประโยชน์พิเศษทางภาษีต่าง ๆ ในการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศหากผลิตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว นอกจากนี้ ในปี 2014 มี 78 บริษัทจาก 15 ประเทศได้เลือกเข้ามาตั้งฐานบริษัทในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา และปัจจุบันมี 24 โรงงานอุตสาหกรรม และมีแรงงานที่พรั่งพร้อมในประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานและภาคการส่งออกสินค้า ทำให้การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวามีมูลค่าประมาณ 1 พันล้านสหรัฐ

อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้า วัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมภาคที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุเหล็ก ปูนซีเมนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ล้วนตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา (Thilawa SEZ) โซน A โดยมีนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ จีน เกาหลีใต้ ไทย ไต้หวัน สวีเดน และสหรัฐอเมริกา

นายถั่น มินอู (Thant Myint-U) ยังย้ำอีกว่า ภายใน 18 เดือน จะมีโรงงานที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เกือบร้อยละ 96 และรัฐบาลคาดการณ์ว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มกว่าร้อยละ 85 ในโซน A ส่วนในโซน B น่าจะใช้เวลาในการดำเนินงานไม่ต่ำกว่า 18 เดือนเช่นกัน

“มีนักลงทุนต่างประเทศจำนวนมากที่ต้องการเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา แต่นักลงทุนจะสามารถสร้างโรงงานได้หลังจากการก่อสร้างในโซน B เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งในโซน B จะสามารถสร้างงานให้ชาวเมียนมาได้มากกว่า 400,000 อัตราจ้าง” นายถั่น มินอูกล่าว

แสดงความคิดเห็น