2016 กัมพูชา ฟันรายได้การท่องเที่ยว 3.4 พันล้านดอลลาร์

ฮุนเซน กล่าว 2016 กัมพูชาฟันรายได้ภาคการท่องเที่ยว 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำนักข่าว xinhuanet รายงานความเคลื่อนไหวในกัมพูชา โดยสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา กล่าวถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกัมพูชาปี 2016 ว่า ภาคการท่องเที่ยวราชอาณาจักรกัมพูชา ปี 2016 ที่ผ่านมารวมรายได้มูลค่าถึง 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ตามรายงานยังระบุอีกว่า กัมพูชาสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ถึง 5 ล้านคน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ ปี 2015 ตามข้อมูลของการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีนักท่องเที่ยวจีนอีก 830,000 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปยังกัมพูชาตลอด ปี 2016

“เราคาดการณ์ว่ากัมพูชาจะให้การต้อนรับชาวต่างชาติถึง 5.4 ล้านในปี 2017และจะขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง 7 ล้านคนในปี 2020 และมีรายได้เข้าประเทศประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ” นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชากล่าว

สมเด็จฯ ฮุนเซน ยังกล่าวอีกว่า ในขณะนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถเพิ่มการจ้างให้งานถึง 620,000 คน และจำนวนการจ้างงานจะขยายที่ 1 ล้านอัตราจ้างงานในปี 2020 อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ยังย้ำอีกว่า สันติภาพและความมั่นคงทางการเมืองของประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะช่วยกระตุ้นดึงดูดนักท่องเที่ยว

“นักท่องเที่ยวจะไม่เสี่ยงชีวิตของตัวเองเพื่อไปเที่ยวในพื้นที่เสี่ยงอันตรายหรือในเขตสงครามสู้รบ และเพื่อให้การรักษาสันติภาพและความมั่นคงทางการเมือง รวมถึงการป้องกันการก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นในประเทศกัมพูชา ขอสาบานว่าจะรักษาความสงบของประเทศแม้ว่าจะต้องลงทุนด้วยเม็ดเงินมหาศาลแต่นั่นเป็นสิ่งจำเป็นที่มีความสำคัญ” สมเด็จฯ ฮุนเซน กล่าว

กัมพูชามีชื่อเสียงในอย่างมากในช่วงศตวรรษที่ 12 ในเรื่องของปราสาทและโบราณสถานทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดเสียมราฐ นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ชายฝั่งทางทะเลที่เก่าแก่ใน 4 จังหวัดทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ การท่องเที่ยวกัมพูชาจึงเป็นหนึ่งในสี่เสาหลักสนับสนุนเศรษฐกิจ ซึ่งอีกสามเสาหลัก ประกอบด้วย การส่งออกเสื้อผ้า อสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง และการเกษตร

แสดงความคิดเห็น