ลาวตั้งงบ 160 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดความยากจนในประเทศ

รัฐบาลลาวตั้งงบ 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เร่งพัฒนาชนบทและลดปัญหาความยากจนอย่างเป็นทางการ

นาย Phuangparisack Pavongviengkham รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว กล่าวว่า การลงทุนจะดำเนินการพัฒนาเพื่อลดปัญหาความยากจนใน 20 พื้นที่เฝ้าจับตาของรัฐบาลกลาง 71 พื้นที่เฝ้าจับตาของรัฐบาลของรัฐบาลท้องถิ่น และ 145 พื้นที่เฝ้าจับตาในพื้นที่ขยายความเป็นเมืองและท้องถิ่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว ระบุอีกว่า เพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและนำผลประโยชน์จำนวนมากมาสู่พลเมือง สปป.ลาว  จะมีตัวแทนประสานงานในโครงการแต่ละท้องถิ่นร่วมวางแผนจัดการในแผนแม่บทร่วมด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ยังมีการดำเนินการตรวจสอบการลงทุนทั้งหมดให้อยู่ภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในโครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและโครงการลงทุนในอนาคตที่อาจสร้างหนี้ของรัฐบาลในปีต่อไป

นาย Phuangparisack ยังกล่าวเสริมอีกว่า ได้พยายามเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจากระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และในพื้นที่ชนบทในการกำหนดหน่วยราคาสำหรับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาล ระบบประปา เสาไฟฟ้า ถนน ฯลฯ เพื่อให้แน่ใจว่ารัฐบาลไม่ได้ถูกโก่งราคาสำหรับโครงการก่อสร้าง

อนึ่ง ตามสถิติจากสื่อท้องถิ่น Lao state-run news agency KPL ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ในปี 2014 ประชากรลาวจำนวนมากถึงร้อยละ 23.2 ยังอยู่ในระดับความยากจน

แสดงความคิดเห็น