ธนาคารกรุงเทพ คว้า 3 รางวัลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 จากกระทรวงการคลัง และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ธนาคารกรุงเทพ รับมอบ 3 รางวัลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 จากกระทรวงการคลัง และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

นายสอาด ธีรโรจนวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สายบริหารการเงิน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  รับมอบรางวัลจากนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ที่ 4 จากขวา) ในงานประกาศรางวัล ตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 (ThaiBMA Best Bond Awards 2016) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) โดยในปีนี้ธนาคารกรุงเทพได้รับประกาศความยอดเยี่ยมถึง 3 รางวัล เป็นรางวัลจากกระทรวงการคลัง (MOF Awards) 2 รางวัล ได้แก่ Best Primary Market Contributor รางวัลสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลในตลาดแรกสูงสุด และ Best Secondary Market Contributor รางวัลสถาบันการเงินที่มีสัดส่วนมูลค่าธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลในตลาดรองสูงสุด  และเป็นรางวัลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA  Awards) 1 รางวัล ได้แก่ Best Bond Dealer รางวัลสถาบันการเงินผู้ค้าตราสารหนี้ที่มีความโดดเด่นในการทำธุรกรรมในตลาดรองทั้งในตลาดตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน นับเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของธนาคารและทีมการทำงานที่มีความโดดเด่นในด้านธุรกรรมตราสารหนี้ที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการของตลาดตราสารหนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

แสดงความคิดเห็น