ธนาคารกรุงเทพ ขนทัพ Amazon และพันธมิตรยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลกออนไลน์สากล

ธนาคารกรุงเทพ จัดสัมมนาเทคนิคการทำการค้าออนไลน์ Go Online… Go Global “เปิดโลก Online พร้อมขายใน 1 วัน

นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) และนายรชฎ เสกตระกูล ผู้อำนวยการ ลูกค้าธุรกิจรายปลีก นครหลวง (ที่ 2 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นายพูนีช คูมาร์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการขาย เขตภูมิภาคอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ บริษัท Amazon.com Inc (กลาง) นายเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด ที่ปรึกษากลยุทธ์ การเงินธุรกิจ และแฟรนไชส์ (ขวา) ที่ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาหัวข้อ Go Online… Go Global “เปิดโลก Online กับ BBL พร้อมขายใน 1 วัน ร่วมกับนายบุรินทร์ อดุลวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President กิจการธนาคารต่างประเทศ (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูล และเทคนิคต่างๆ แก่ลูกค้าและบุคคลทั่วไปที่สนใจทำการค้าบนโลกออนไลน์ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และamazon.com ในฐานะพันธมิตรที่ร่วมกันยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลกออนไลน์สากล

แสดงความคิดเห็น