สื่อกัมพูชายกสินค้าไทยอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค

สำนักข่าว Khmer Times รายงาน สินค้าจากประเทศไทยยังคงเป็นสินค้าที่ดีที่สุดในสายตาผู้บริโภคชาวกัมพูชา และเป็นแรงจูงใจที่สำคัญที่ทำให้บริษัทจากไทยอยากเข้ามาลงทุนในกัมพูชา

ภายในงานมหกรรมสินค้าไทย Top Thai Products 2017 Expo ณ ศูนย์นิทรรศการ Koh Pich คุณ Nuttarath Kanjanasuda ผู้จัดการฝ่ายการตลาดด้านการค้าในภูมิภาคในเครือมะลิกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์ว่า ชาวกัมพูชาสนับสนุนสินค้าไทยมาโดยตลอด โดยให้การยอมรับในมาตรฐานสินค้าและการผลิต แม้ว่าสินค้าไทยจะราคาสูงแต่ก็ยังสามารถแข่งขันได้จากแรงสนับสนุนของชาวกัมพูชา

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดด้านการค้าในภูมิภาคในเครือมะลิกรุ๊ปยังกล่าวต่อว่า สินค้าของไทยยังหาซื้อได้ง่ายมากในกัมพูชาเพราะสามารถขนส่งมาได้ทางบกผ่านชายแดน นอกจากสินค้าอาหารจะเป็นที่นิยมแล้ว สินค้าไทยประเภทเครื่องดื่ม เครื่องครัว และวัสดุก่อสร้าง ล้วนได้รับความนิยมในกัมพูชาทั้งสิ้น

คุณ Nuttarath ยังแสดงความคิดเห็นอีกว่า เมื่อเทียบกับกลุ่ม CLMV ด้วยกันแล้ว กัมพูชามีศักยภาพที่น่าสนใจมากที่สุดสำหรับนักธุรกิจคนไทย ซึ่งในประเทศกัมพูชาประชาชนมีกำลังซื้อที่แข็งแกร่งกว่ามากเมื่อเทียบกับ สปป.ลาว หรือเมียนมา นอกจากนี้การพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมขั้นสูงมากขึ้น

ขณะที่คุณ Dhanandhorn Sutejitsiri ผู้จัดการฝ่ายการผลิต บริษัท Thai-Sino Manufacturing แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสธุรกิจในกัมพูชาว่า ประชากรในกัมพูชาที่มีฐานรายได้ปานกลางกำลังขยายตัวในกัมพูชา ทำให้ความต้องการในสินค้าฟุ่มเฟือยมีความต้องการสูงขึ้น ทำให้กลายเป็นโอกาสครั้งใหญ่ของสินค้าไทย โดยเฉพาะความรักในสินค้าไทยของชาวกัมพูชา

การสนับสนุนโดยกลุ่มผู้บริโภคที่แข็งแกร่งกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจ ซึ่งบริษัท Thai-Sino Manufacturing กำลังมองหาคู่ค้าในกัมพูชา (partnerships) ที่เป็นคนท้องถิ่น เพื่อจะเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ อีกทั้งยังได้รับความสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และจอมพล สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ในการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างทั้งสองประเทศตั้งแต่ปลายปี 2015 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าและการเดินทาง และหวังว่าจะช่วยกระตุ้นการค้าทวิภาคีถึง 15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2020

แสดงความคิดเห็น