ผู้นำเวียดนามเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการผลิตข้าว

นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เรียกร้องพัฒนาการปลูกข้าวภายในประเทศ เน้นพัฒนาให้เป็นเชิงพาณิชย์ อนุรักษ์สายพันธุ์ข้าว และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

สำนักข่าว Xinhua รายงานนายกรัฐมนตรี Nguyen Xuan Phuc ของประเทศเวียดนามแสดงความคิดเห็นว่า ประเทศเวียดนามจำเป็นต้องปรับปรุงการผลิตข้าวตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบหลักในภาคอุตสาหกรรมเกษตรของเวียดนาม

ตามข่าวยังรายงานอีกว่านายกรัฐมนตรีเวียดนามเป็นประธานการประชุมในจังหวัด An Giang ทางตอนใต้ของประเทศ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตข้าวของเวียดนามอย่างยั่งยืน ในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (Mekong Delta)

นาย Nguyen Xuan Phuc ได้เรียกร้องให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตข้าวเวียดนามมีการปฏิรูปที่ครอบคลุม โดยการแก้ปัญหาพัฒนานโยบายและรูปแบบตัวอย่าง จนกระทั่งการปรับขยายเพดานวงเงินสำหรับที่ดินแต่ละครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรให้มีลักษณะที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ยังอยากให้ประชาชนรักษาพื้นที่เพาะปลูกข้าวไว้ โดยคำนึงถึงปฏิทินการเพาะปลูกพืชและการเก็บเกี่ยวเป็นระยะๆ อีกทั้ง ยังต้องให้ความสำคัญกับตลาดในประเทศเวียดนามมากขึ้นไม่แพ้ตลาดส่งออก เนื่องจากมีโอกาสทางตลาดถึง 100 ล้านคนและเป็นการป้องกันการครอบงำการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ

การประชุมดังกล่าวยังมุ่งเน้นไปที่การทำกำไรของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่การผลิตให้เป็นเชิงพาณิชย์มากขึ้น โดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของรายได้ทั้งหมด และพื้นที่ของพันธุ์ข้าวที่ได้รับรองแล้ว ต้องมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 75 ภายในปี 2020 และร้อยละ 100 ภายในปี 2030 ด้านความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตต้องลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 8 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 10 – 20 จากในปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็น