ธนาคารกรุงเทพ เชิญชวน ‘ปลูกความมั่งคั่ง’ ในงาน SET in the City 2017

ธนาคารกรุงเทพ ชวนปลูกความมั่งคั่ง เพื่ออนาคตที่มั่นคงเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน ในงาน SET in the City 2017

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากซ้าย) นางพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 6 จากขวา) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ (ที่ 5 จากขวา) นายบรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2จากซ้าย) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และนางเมธ์วดี ประเสริฐสินธนา กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากซ้าย) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอก แคปปิตอล จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ที่ 6 จากซ้าย) ในโอกาสเยี่ยมชมบูธของกลุ่มธนาคารกรุงเทพ ในงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี หรือ SET in the City 2017 ด้วยแนวคิด ปลูกความมั่งคั่ง ด้วยการวางแผนทางการเงิน เพื่ออนาคตที่มั่นคงโดยธนาคารและบริษัทในกลุ่มได้จัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำด้านการวางแผนทางการเงิเพื่อช่วยกำหนดเส้นทางในการออม การลงทุน และสร้างความมั่งคั่งด้วยการบริหารการเงินให้งอกเงย ควบคู่กับการปกป้องความมั่นคง เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน พร้อมคัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการชั้นเยี่ยมที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ด้วยข้อเสนอพิเศษ และของสมนาคุณมากมาย

แสดงความคิดเห็น