ธปท.แนะปรับโครงสร้างหนี้ SME

ธปท.ระบุหนี้เสียSME  ถ่วงผลกำไรแบงก์ เหตุตั้งสำรองหนี้สูญเพิ่ม แนะปรับโครงสร้างหนี้ SME

นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในไตรมาสที่ 4 ธนาคารพาณิชย์มีการเร่งปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้ รวมทั้งการปล่อยสินเชื่อได้ถึง 300,000 ล้านบาท ซึ่งสามารถช่วยลดแรงกดดันต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ให้ลดลงจากไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมา โดยธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบมีหนี้เสีย 2.78% ทั้งนี้ในไตรมาสที่ 4 มีแนวโน้มที่หนี้เสียจะลดลงอยู่แล้ว ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวช้าในปีนี้อาจมีผลทำให้นี้เสียของ SME กลับมาเป็นหนี้ปกติได้ช้าตามไปด้วย
แม้ว่ายังไม่สามารถประเมินแนวโน้มหนี้เสียของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบในไตรมาสนี้ แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยย้ำว่าไม่ได้กังวลกับเรื่องนี้มากนัก นอกจากหนี้ของธุรกิจ SME เท่านั้น เพราะฟื้นตัวช้ากว่าเศรษฐกิจโดยเฉพาะ SME ที่สายป่านสั้น หากเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าเท่าใด ก็มีโอกาสที่จะเป็นหนี้เสียเพิ่มขึ้นได้อีกเท่านั้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ให้มีผลกำไรสุทธิลดลงจากการที่ต้องสำรองเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม การปล่อยสินเชื่อโดยภาพรวมในปีนี้ ไม่หดตัวเมื่อเทียบกับปี 2557 แต่จะขยายตัวได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับทิศทางของเศรษฐกิจ ส่วนกรณีธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟท์โลน) จำนวน 100,000 ล้านบาท ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ได้ทั้งหมด จะทำให้สินเชื่อโดยรวมขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่ขณะเดียวกันต้องติดตามในแง่ของคุณภาพสินเชื่ออีกครั้ง เพราะธนาคารพาณิชย์ ที่ปล่อยสินเชื่อให้กับ SME ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัวลง ซึ่งเป็นแรงกดดันให้หนี้เสียต้องเพิ่มมากขึ้น โดยที่ผ่านมา หนี้เสียส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ขณะที่สินเชื่อSME และสินเชื่อบริโภคอุปโภคยังมีการขยายตัวได้ดี และไม่มีความน่าเป็นห่วง
ส่วนการตั้งสำรองกันหนี้สงสัย นั้นธนาคารแห่งประเทศไทย มีหลักเกณฑ์เข้มงวด และปัจจุบันธนาคารพาณิชย์มีความแข็งแกร่งด้านกองทุนที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เห็นได้จากไตรมาส 3 ที่ผ่านมา ซึ่งเศรษฐกิจชะลอตัว มีหนี้เสียสูง แต่ยังทำกำไรได้สูงถึงหลัก 50,000 ล้านบาท ทำให้มั่นใจว่า ธนาคารพาณิชย์สามารถรับมือกับหนี้เสียได้ และมีความพร้อมในการใช้หลักเกณฑ์ บาเซล 3 ในวันที่ 1 ม.ค. 59 เป็นต้นไป ได้อย่างไม่มีปัญหาอะไร

แสดงความคิดเห็น