นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าบรูไนเพิ่มขึ้นในปี 2016

บรูไน หนุนท่องเที่ยวต่างชาติออกนโยบายอำนวยความสะดวกในการขอวีซ่า นักท่องเที่ยวชาวเอเชียแห่เข้า หนุนเศรษฐกิจโต เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3

หลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ ทำให้การท่องเที่ยวในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขยายตัวขึ้นอย่างน่าสนใจ ซึ่งบรูไนนั้นมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังบรูไน ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติมีจำนวนทั้งสิ้น 218,809 คน ในปี 2016 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวในบรูไนเป็นผลมาจากอุปสงค์การท่องเที่ยว ที่เพิ่มสูงขึ้นจากชาวต่างชาติต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังมาจากการอำนวยความสะดวกในการขอวีซ่า (Visa on Arrival) โดยส่วนใหญ่เป็นชาวจีนที่นิยมเดินทางมาโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำ  โดยชาวจีนที่เช่าเหมาลำนั้นยังนิยมเดินทางมาจากสนามบินในประเทศจีน และประเทศเกาหลีใต้

ตามสถิติล่าสุดจากกระทรวงทรัพยากรและการท่องเที่ยวของบรูไน (MPRT) เปิดเผยว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2016 อยู่ที่ร้อยละ 10.4 โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศอย่างเกาหลีใต้ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.7 ตามมาด้วยจีนที่ร้อยละ 10.7 และญี่ปุ่นที่ร้อยละ 3.2 ตามลำดับ

นอกจากจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ที่นิยมเดินทางมายังบรูไนแล้ว นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียยังนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในบรูไนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 24.8 เนื่องจากเป็นประเทศที่มีชายแดนอยู่ติดกัน สามารถเดินทางได้สะดวก

ตามรายงานกระทรวงทรัพยากรและการท่องเที่ยวของบรูไน (MPRT) อธิบายเพิ่มเติมว่า สำหรับในปี 2016 ประเทศมาเลเซีย จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ยังเป็นประเทศที่ครองสัดส่วนถึงร้อยละ 67.4 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศบรูไน

กระทรวงทรัพยากรและการท่องเที่ยวของบรูไน (MPRT) ยังระบุอีกว่า การมาเยือนบรูไนของนักท่องเที่ยวจุดประสงค์หลักนั้น เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดถึงร้อยละ 42.8 ส่วนสัดส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังบรูไน เพื่อทำธุรกิจอยู่ที่ร้อยละ 17.1 และเพื่อเยี่ยมเพื่อนและญาติอยู่ที่ร้อยละ 11.6

อนึ่ง จีนและมาเลเซียยังคงเป็นประเทศหลักที่เดินทางมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาว ด้วยสัดส่วนร้อยละ 37 และร้อยละ 17.6 ตามลำดับ

แสดงความคิดเห็น