มาเลเซียหวั่น! หลัง TPP ไม่ได้ไปต่อ หันซบ RCEP และ APEC

สหรัฐฯ เท! TPP ส่งผลให้มาเลเซียหวั่นเสียเปรียบการค้า เร่งสร้างสัมพันธ์การค้าใหม่ เร่งเข้าสู่เวที RCEP ที่จีนเป็นโต้โผใหญ่ และหันมาหาเวที APEC

นาย Dato’ Sri Mustapa Mohamed รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม ประเทศมาเลเซีย ชี้แจงว่า ประเทศมาเลเซียจะยังไม่รีบร้อนที่จะขจัดออกจาก Trans-Pacific Partnership (TPP)

‘มาเลเซีย’ เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความผิดหวังจากการที่สหรัฐฯ ถอนตัวออกจาก TPP อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม ประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเซีย-แปซิฟิค (APEC) ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ประเทศเวียดนาม จะมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเพื่อกำหนดทิศทางของ TPP

ที่ผ่านมา Trans-Pacific Partnership (TPP) จะสร้างโอกาสด้านการค้าการลงทุนมหาศาลระหว่างมาเลเซียและสหรัฐฯ การที่สหรัฐถอนตัวจาก TPP ทำให้มาเลเซียจำเป็นต้องเร่งดำเนินการในเรื่องนี้โดยเร็ว ซึ่งในแปดประเทศสมาชิก TPP ที่เหลือ มาเลเซียมีความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) อยู่แล้ว ขณะที่สหรัฐฯ มาเลเซียยังไม่มีความตกลงการค้าเสรีมาเลเซีย-สหรัฐฯ เกิดขึ้น

นาย Dato’ Sri Mustapa Mohamed ยังกล่าวอีกว่า จีนกำลังผลักดันความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (RCEP) ทันทีหลังจากที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศถอนตัว TPP ซึ่งความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (RCEP) คือ กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง ASEAN 10 ประเทศกับคู่ภาคี ในปัจจุบันมี 6 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

อย่างไรก็ตามแม้ว่าจีนจะเป็นผู้ผลักดัน RCEP แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจีนเป็นหัวเรือใหญ่ของกลุ่ม เนื่องจาก RCEP นั้นถูกริเริ่มโดยประชาคมอาเซียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม ประเทศมาเลเซีย ยังชี้ให้เห็นอีกว่า RCEP มีกลไกมุ่งตรวจสอบการทุ่มตลาดของประเทศต่างๆ และยังอำนวยความสะดวกในการไหลเข้าของเงินลงทุนจากจีนเข้าสู่มาเลเซีย

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อปลายปี พ.ศ. 2558 สร้างความสนใจในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งมาเลเซียเป็นประเทศที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้าสู่อาเซียน ความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น