เจียรทวี ผู้บุกเบิกทุเรียนทอด สำเร็จได้ด้วยทีมเวิร์ค

เจียรทวี เกษตรก้าวหน้า สินค้าเกษตรแปรรูปผู้บุกเบิกทุเรียนทอด ใช้วัตถุดิบในพื้นที่ภาคตะวันออก บริหารงานแบบทีมเวิร์คตามความถนัด เน้นส่งออกเป็นหลัก แก้ปัญหาเพื่อความยั่งยืนด้วยการปลูกเองขายเอง เติบโตเรื่อยๆ แต่ยาวนานเกือบ 20 ปี

บริษัท เจียรทวี จำกัด ทำธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูป โดยเฉพาะทุเรียนทอด ขนุน และสับปะรด ได้เริ่มต้นทำธุรกิจพร้อม กับการเติบโตของผลิตภัณฑ์ทุเรียนทอด ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ของไทยในระยะเวลานั้น เน้นทำตลาดต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งเจียรทวีได้มีการร่วมทำการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับเกษตรกร ตลอดจนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของบริษัทให้มีความเป็นเอกลักษณ์ แตกต่างและได้มาตรฐาน ซึ่งเจียรทวีถือเป็นผู้ผลิตทุเรียนทอดเพื่อการส่งออกรายแรกๆ ของประเทศไทย

คุณสุวารี โชติชัยชรินทร์ หนึ่งในผู้บริหารเล่าว่า หลังจากที่เศรษฐกิจของไทยตกต่ำในปี 2540 หรือที่เรียกว่าฟองสบู่แตก ได้เกิดการรวมตัวกันในกลุ่มเพื่อนที่เรียนจบปริญญาโท มีความต้องการทำธุรกิจ โดยที่เพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งคือ คุณจารุวรรณ จินตกานนท์ เป็นคนจังหวัดตราด มองว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกมีความน่าสนใจ เป็นแหล่งวัตถุดิบคือมีทุเรียนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับในช่วงเวลานั้นทุเรียนทอดยังเป็นสินค้าใหม่ไม่เป็นที่แพร่หลาย ทำให้มองเห็นช่องทางการตลาด จึงก่อตั้งเป็นบริษัทโดยมีสินค้าตัวแรกคือ ทุเรียนทอด

คุณสุวารีเล่าต่อว่า เริ่มเปิดบริษัทประมาณปี 2542 ในช่วงแรกของการทำธุรกิจยอดขายยังมีไม่มากนัก เน้นออกงานแสดงสินค้ากับกระทรวงพาณิชย์ จนได้เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมการส่งออก มีโอกาสได้ไปออกบูธยังต่างประเทศทำให้สินค้าเริ่มเป็นที่รู้จัก มีจำหน่ายตามสนามบิน มีออเดอร์ในการส่งออก ซึ่งลูกค้าหลักจะเป็นต่างประเทศเกือบทั้งหมด

“เริ่มจากทำทุเรียนทอด ต่อมามีทุเรียนกวน เน้นทุเรียนเพราะเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของไทย ตลาดหลักจะอยู่ในทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น จีน อินโดนีเซีย สิงคโปร์”

จุดเด่นและความน่าสนใจของสินค้านั้นอยู่ที่คุณภาพ มาตรฐานการผลิตสูงตามเกณฑ์ส่งออกของประเทศญี่ปุ่น มีกระบวนการผลิตที่ดี ทอดด้วยน้ำมันเกรดเอไม่มีส่วนผสมของสารกันบูด ในขั้นตอนการอบและปรุงรสมีการไล่น้ำมัน ทำให้ทุเรียนมีความกรอบ รสอร่อย ไม่เลี่ยนและมัน ใช้วัตถุดิบคือทุเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งหลังขั้นตอนการแปรรูปแล้วจะได้ชิ้นเนื้อที่ใหญ่และสวยงาม อีกทั้งยังโดดเด่นในเรื่องบรรจุภัณฑ์ แตกต่างจากทุเรียนทอดทั่วๆ ไปตามท้องตลาด ที่เป็นแบบใสมองเห็นตัวสินค้าที่อยู่ข้างใน แต่ผลิตภัณฑ์ของเจียรทวีเป็นห่อแบบทึบ บรรจุด้วยระบบไนโตรเจนซึ่งรักษาคุณภาพของสินค้าได้ดีกว่า เหมาะสำหรับบรรจุเพื่อการส่งออก เก็บได้นานเป็นปี คงคุณภาพกลิ่น สี รส ซึ่งได้มาตรฐาน PMG ในส่วนของบรรจุภัณฑ์

“สินค้าสำหรับส่งออกนั้นต้องอยู่ได้นานและคงคุณภาพไว้ จึงนำระบบการแพ็กแบบไล่ออกซิเจน อัดไนโตรเจนเข้าไป และใช้ถุงที่เป็นฟอยล์ มีคุณสมบัติป้องกันแสง ช่วยให้สินค้าที่อยู่ด้านในสดใหม่และอยู่ได้นานขึ้น” คุณสุวารีกล่าว

หลักการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จนั้นมาจากความร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันทำในคนละส่วนที่แต่ละคนมีความถนัดของตัวเอง และภายใต้การแบ่งงานกันนั้นมีการปรึกษากันตลอด วางแนวทางให้ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน มีความสามัคคี เดินไปในทิศทางเดียวกัน

“ถนัดกันคนละอย่าง คนที่ชอบการผลิตก็ดูแลโรงงาน อีกคนถนัดการตลาดก็ดูเรื่องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ คนถนัดบัญชี การเงินก็ดูแลเรื่องตัวเลข มองว่าเป็นหุ้นส่วนที่เข้ากันได้ดี ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จยืนระยะมาได้เกือบ 20 ปี”

เนื่องจากสินค้าของเจียรทวีมีลูกค้าหลักคือตลาดต่างประเทศ เน้นส่งออกเป็นหลักโดยรับออเดอร์ มีจำหน่ายในสนามบิน เป็นสินค้าที่เหมาะกับต่างชาติ เพราะเป็นผลไม้แปรรูปจึงมีราคาค่อนข้างสูง ทำให้ไม่มีตลาดในประเทศเนื่องจากคนไทยสามารถเลือกกินผลไม้สดได้ โดยลูกค้าหลักเป็นคนเอเชีย เพราะทุเรียนคือผลไม้ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในภูมิภาคนี้ ต่างจากยุโรปหรืออเมริกาที่ไม่ชอบผลไม้ที่มีกลิ่นฉุน

“คนญี่ปุ่นชอบรสชาติทุเรียน แต่ไม่ชอบกลิ่น ก็นิยมทุเรียนทอด ส่วนลูกค้าจากจีน มาเลเซีย สิงคโปร์ ชอบกลิ่น ก็จะนิยมทุเรียนกวน ทุเรียนฟรีซดราย ซึ่งแต่ละกลุ่มลูกค้าก็จะแตกต่างกันไป”

คุณสุวารีเล่าต่อว่า ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอจะเป็นในเรื่องของวัตถุดิบที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากทุเรียนในบางฤดูกาลขาดตลาดหรือมีต้นทุนที่แพง จากวิกฤติที่เจอจึงปรึกษากันในกลุ่มหุ้นส่วนที่ทำงานร่วมกัน หาแนวทางแก้ไขปัญหาว่าจะทำอย่างไรให้มีวัตถุดิบเพียงพอตลอดทั้งปี จึงมีการแตกไลน์การผลิตสินค้าตัวอื่นขึ้นมาเป็นการแก้ไขปัญหา รวมถึงขยายฐานการตลาดกลุ่มคนในประเทศ คือ มันทอดและน้ำส้มมะปี๊ด ซึ่งทำการปลูกพืชที่เป็นวัตถุดิบเองโดยใช้พื้นที่ในโรงงาน เป็นการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ ด้วยการหาสินค้าอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาแก้ไขปัญหาความไม่แน่นอนเรื่องผลผลิต โดยการลงทุนและพัฒนาสวนผลไม้เพื่อ Supply วัตถุดิบด้วย

บริษัท เจียรทวี ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากธนาคารกรุงเทพในการขยายตัวของธุรกิจ ซึ่งคุณสุวารีกล่าวว่าเป็นลูกค้าของธนาคารมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น เช่นในช่วงที่ต้องมีการเก็บสต็อกสินค้านั้น จำเป็นต้องใช้ทุนจำนวนมาก และเมื่อระบายสินค้าออกไปได้จึงนำเงินมาชำระหนี้ ทำให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างคล่องตัว ซึ่งนอกจากการช่วยเหลือทางด้านเงินทุนแล้ว ธนาคารกรุงเทพยังเปิดโอกาสในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะงานวันเกษตรก้าวหน้า ได้พบปะกับผู้บริโภครวมทั้งกลุ่มเกษตรกรที่มีธุรกิจใกล้เคียงกัน ซึ่งทำให้สินค้าของเจียรทวีเป็นที่รู้จักมากขึ้น เป็นโอกาสให้สินค้าใหม่ได้เปิดตัว อีกทั้งยังเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองทางการค้ากับธุรกิจภาคเกษตรรายอื่น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับแนวทางการพัฒนาธุรกิจในอนาคต สนใจธุรกิจ บริษัท เจียรทวี จำกัด โทร. 0-2728-0590-2

สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษา Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น