ภาครัฐ/เอกชน ร่วมส่งเสริมนวัตกรรม คาดหวังให้เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืน

ภาครัฐและเอกชนจับมือพัฒนานวัตกรรมใหม่ในโครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย ระหว่างธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สนับสนุน เนคเทค/สวทช. ให้นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกมาสร้างประโยชน์

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กไทย พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมให้มีความก้าวหน้าทางนวัตกรรม

IMG_0529

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดงานแถลงเพื่อเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ ในโครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย ณ สำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพ สีลม โดยดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสวทช.ได้มากล่าวถึงการสนับสนุนของธนาคารกรุงเทพในครั้งนี้ว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากแนวคิด “เพื่อนคู่คิดธุรกิจนวัตกรรม” ซึ่งมุ่งส่งเสริมเรื่องของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้นำมาเป็นฐานสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจของไทยที่ผ่านมาธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน สวทช. ผ่านโครงการเพื่อคู่คิดธุรกิจนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1.โครงการติดอาวุธเทคโนโลยีผู้ประกอบการค้าปลีกไทยยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 2.การจัดงาน Springboard Smart SMEs Summit และ NSTDA Investors’ Day 2015 3.จัดทำหนังสือ “The Power of R&D” 4.การจัดสัมมนาเทคโนโลยีใหม่ที่น่าจับตามองสำหรับนักธุรกิจ 5.การจัดกิจกรรมเปิดบ้านงานวิจัยที่พร้อมต่อยอดสำหรับนักธุรกิจ และ6.โครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย ที่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ ให้ผลิตชุดอุปกรณ์พร้อมเลนส์มิวอายจำนวน 2,000 ชุด

อีกทั้ง เนคเทค/สวทช. ได้จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายหัวข้อ ชีวิตเล็ก ๆ ผ่านเลนส์มิวอาย ตอนสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ และจะนำเลนส์มิวอายให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 200 ชุด และให้กับโรงเรียนในโครงการประกวดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ทั่วประเทศจำนวน 1,800 ชุด โดยกิจกรรมนี้คาดว่าจะช่วยพัฒนาศักยภาพเด็กไทยให้หันมาสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น ถือเป็นการกระตุ้นความใฝ่รู้ของเด็ก ๆ ให้เกิดการค้นคว้า ด้วยการใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

สำหรับตัวเลนส์มิวอายเป็นผลงานแรกที่ เนคเทค/สวทช. ได้รับการสนับสนุนการวิจัยผ่านการระดมทุน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้ยื่นจดสิทธิบัตรการผลิต มีจุดประสงค์เพื่อให้ครู เด็กและนักเรียนใช้อุปกรณ์นี้เพื่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สามารถใช้ทดแทนกล้องจุลทรรศน์ที่มีราคาสูง ทั้งนี้ เลนส์มิวอายถูกออกแบบเพื่อให้มีศักยภาพใช้งานติดกับกล้องโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตในการบันทึกวัตถุขนาดเล็กได้ง่ายขึ้น รวมทั้งยังสะดวกต่อการใช้งานเช่นกัน

ส่วนทางด้านคุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวต่อว่า โครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อคู่คิดธุรกิจนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายส่งเสริมด้านการศึกษา และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทยและเศรษฐกิจไทย ด้วยการนำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนา รวมไปถึงนำเสนอนวัตกรรมที่เป็นผลงานของ สวทช. และได้รับการคัดสรรแล้วว่ามีศักยภาพสูงในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปผลิตเป็นสินค้าและบริการ ไปพร้อมกับสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ก้าวสู่ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีโอกาสโตทางการตลาดต่อเนื่อง

ทั้งนี้ โครงการเพื่อนคู่คิดธุรกิจนวัตกรรม จึงสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของธนาคารกรุงเทพที่มุ่งเน้นสนับสนุนทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคเศรษฐกิจและภาคสังคม ให้สามารถยืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้ สุดท้ายเชื่อว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเจริญเติบโตขึ้นแน่นอน

แสดงความคิดเห็น