ธนาคารกรุงเทพ เชิญชวนลูกค้านิติบุคคลลงทะเบียนบริการบิซพร้อมเพย์

‘ธนาคารกรุงเทพ ชวนลงทะเบียน ‘บิซพร้อมเพย์’ ทางเลือกใหม่เพื่อการรับเงินและโอนเงินสำหรับลูกค้านิติบุคคล

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เชิญชวนลูกค้านิติบุคคลลงทะเบียนบริการบิซพร้อมเพย์ ทางเลือกใหม่ในการรับเงินและโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล (Tax ID) แทนการระบุเลขที่บัญชีเงินฝาก ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกรรมการเงินกับคู่ค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างสะดวกปลอดภัย ลดภาระการใช้เงินสด ลดขั้นตอนและความล่าช้าจากการขึ้นเงินผ่านเช็ค อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบชื่อลูกค้าบุคคลผู้โอนและรายละเอียดอื่นๆ ผ่านบริการบริหารเงินสด (Cash Management) ทั้งที่เป็น บิซ ไอแบงก์กิ้ง (Biz iBanking) หรือ คอร์ปอเรท ไอแคช (Corporate iCash) ของธนาคารกรุงเทพ นับเป็นช่องทางในการโอนเงินที่เข้าถึงง่าย ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน ด้วยค่าธรรมเนียมที่ถูกลง ทั้งยังช่วยสร้างความพร้อมทางธุรกิจในการก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างมีศักยภาพ ทั้งนี้ ลูกค้านิติบุคคลที่ต้องการขอสมัครลงทะเบียนบริการบิซพร้อมเพย์จะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบด้วย แบบฟอร์มการขอใช้บริการ หนังสือหรือเอกสารแสดงตนของนิติบุคคล (หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท) บัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล เพื่อใช้ในการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ทุกสาขาของธนาคารกรุงเทพ โดยสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้บริการได้ที่  www.bangkokbank.com/bizpromptpay หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บัวหลวงโฟน โทร.1333 กด 162

แสดงความคิดเห็น