กสอ.ตั้งศูนย์ 11 แห่งทั่วประเทศช่วย SME ปลดล็อกสินเชื่อ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตั้งศูนย์ 11 แห่งทั่วประเทศช่วย SME ปลดล็อกสินเชื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน หวังกระตุ้นภาคการผลิตปี 2559

ดร.สมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจหลายด้าน โดยเฉพาะปัญหาเรื่องหนี้สินและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการทั้งในด้านการผลิต การบริหารจัดการ และการขยายตลาด

ทั้งนี้ จากข้อมูลของ สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พบว่า ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีส่วนใหญ่ร้อยละ 62.58 เคยได้รับสินเชื่อจากสถาบันทางการเงิน ส่วนร้อยละ 37.42  ไม่เคยได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันทางการเงิน โดยมีสาเหตุมาจาก การขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน,ไม่มีแผนงานธุรกิจที่ดี และขาดประวัติการชำระเงิน รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ ซึ่งปัญหาด้านเงินทุนเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ยากพอสมควร

อย่างไรก็ตาม เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการเงินหมุนเวียนในระยะสั้นให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ให้ศูนย์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง 11 แห่ง เร่งพิจารณาคำขอกู้เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นที่มีอยู่ทั้งหมดกว่า 70 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้ช่วยเหลือเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นไปแล้ว 51 ราย เป็นเงินจำนวนกว่า 10 ล้านบาท และยังมีคำกู้ซึ่งรอรับการสนับสนุนอยู่อีกจำนวนกว่า 7 ล้านบาท

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีการหารือร่วมกับสถาบันทางการเงินต่างๆ เพื่อส่งข้อมูลผู้รับบริการระหว่างกันและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายกิจการและการสร้างโอกาสเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจสำหรับรองรับการแข่งขันในระดับสากลต่อไป ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการเงินในเดือนมกราคมนี้

แสดงความคิดเห็น