เมียนมาดัน “ดาวเทียมแห่งชาติ” ขับเคลื่อนประเทศ

บอร์ดดาวเทียมเมียนมาเร่งผลักดัน Myanmar Sat 1 โครงการดาวเทียมแห่งชาติ พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจประเทศ

“ขณะนี้เมียนมากำลังดำเนินการโครงการดาวเทียม Myanmar Sat 1”  Thant Sin Maung รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารแห่งเมียนมา กล่าว

เพื่อเป็นการส่งเสริมภาคการสื่อสารของประเทศ รัฐบาลเมียนมาจึงได้ลงนามในสัญญา 5 ปี กับบริษัท Intelsat Global Sales and Marketing Ltd. โดยได้เปิดตัวโครงการดาวเทียมขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมในปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการดาวเทียมเมียนมาได้รับการแต่งตั้งโดยรองประธานาธิบดีเมียนมา

คณะกรรมการฯ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามขั้นตอน นโยบาย และกฎระเบียบของการจัดสร้างดาวเทียมของประเทศ การทำสัญญา และดำเนินการจัดสร้างตามข้อตกลงกับองค์กรต่างประเทศ รวมทั้งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังต้องจัดการเรื่องงบประมาณวางแนวทางในการใช้ระบบดาวเทียม เพื่อให้โครงการดาวเทียมแห่งชาตินี้ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

แสดงความคิดเห็น