อินเดียดัน E-commerce ขับเคลื่อน SME ให้เติบโต

การเติบโตของ E-commerce ในอินเดีย เป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการ SME เติบโตตามไป ซึ้งเอื้อประโยชน์ต่อโอกาสในการทำงานใหม่ รวมทั้งอัตราจีดีพีของประเทศ จากการศึกษาที่ดำเนินงานโดยการร่วมมือของ สแนปดีล อีคอมเมิร์ซในประเทศและบริษัทที่ปรึกษาเคพีเอ็มจี

คูนัล บาหล์ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารระดับสูง กล่าวว่า ที่สแนปดีล เราทำงานโดยการสร้างระบบดิจิตอลคอมเมิร์ซให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในประเทศและผู้ประกอบการ SME คือรากฐานสำคัญของระบบนี้

“ผู้ประกอบการกว่า 200,000 คน ดำเนินงานผ่านแพลตฟอร์มของเรา เรารู้สึกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการศึกษาเพื่อโอกาสและความท้าทายในการเร่งการเติบโตในภาคเศรษฐกิจ โดยได้เริ่มต้นโปรแกรมฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการ โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการกว่า 1 ล้านคน ในอีก 3 ปีข้างหน้า จากการศึกษาในครั้งนี้ทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและสามารถช่วยธุรกิจ SME ประสบความสำเร็จในออนไลน์มากขึ้น” นายคูนัลกล่าว

การศึกษายังเน้นความสำคัญของผู้ประกอบการ SME ในประเทศ ซึ่งในปี 2014 มีมากกว่าร้อยละ 17 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และคิดเป็นร้อยละ 45 ของอุตสาหกรรมของประเทศ และร้อยละ 40 ของการส่งออกทั้งหมด

ริชาร์ด เร็กฮาย ผู้บริหารระดับสูงบริษัทเคพีเอ็มจี อินเดีย กล่าวว่า การเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม E-commerce ในอินเดีย แสดงให้เห็นโอกาสที่คาดไม่ถึงของผู้ประกอบการ SME  โดยหวังว่าผลวิจัยรายงานฉบับนี้จะช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งบริษัท E-commerce มีความแข็งแกร่งในระบบ ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการ SME อาศัยการเติบโตของ E-commerce จนนำไปสู่ความสำเร็จ

แสดงความคิดเห็น