เปิดตัว CUSA Crowdfunding แหล่งระดมทุนจากมวลชน หนุนผลงานนวัตกรรมจากหิ้งสู่ห้าง

สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ จับมือ 3 กระทรวงเปิดตัวโครงการ CUSA Crowdfunding สร้างช่องทางระดมทุนจากมวลชน สนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผ่านเว็บไซต์ CU108.COM ดันจากอยู่บนหิ้งสู่ห้าง นำร่อง 28 ผลงาน

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า นโยบายประเทศไทย 4.0  รัฐบาลต้องการผลักดันงานนวัตกรรมเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันในสถาบันการศึกษาต่างๆ มีงานวิจัยมากมายที่คิดค้นออกมาและเป็นที่ยอมรับ ได้รางวัลจากหน่วยงานต่างๆ แต่มีปัญหาขาดเงินทุนที่จะพัฒนาออกมาเป็นสินค้าและบริการได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายทั้งที่ผลงานน่าสนใจและมีความเป็นไปได้  ดังนั้น สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUSA) ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวโครงการระดมทุนจากมวลชน (CUSA Crowdfunding) ซึ่งเป็นกลไกระดมทุนจากมวลชนในวงกว้างแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการนำผลงานวิจัยมาเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ CU108.COM เพื่อนำเสนอแก่ผู้ที่สนใจให้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนผลงานนวัตกรรม ช่วยผลักดันสู่การผลิตและขายสู่ตลาดได้จริง

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า นวัตกรรมจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการระดับเอสเอ็มอี สามารถจะแข่งขันต่อสู้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงปัญหาหลักของเอสเอ็มอีไทย คือ ขาดแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเข้าไม่ถึงข้อมูลของนวัตกรรมต่างๆ ที่มีอยู่แล้วจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ดังนั้น โครงการนี้จึงเข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

ด้านนายมนตรี เจริญศรี ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการระดมทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมจากงานวิจัย (CUSA Crowdfunding) เปิดเผยรายละเอียดว่า โครงการนี้จะใช้ช่องทางผ่านเว็บไซต์ CU108.COM  เพื่อเป็นสื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรมจากนักวิจัยและนักพัฒนานวัตกรรมทั่วประเทศ จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนนวัตกรรมที่ตัวเองสนใจผ่านการสั่งจอง หรือสั่งซื้อสินค้า หรือบริการจากงานวิจัย เพื่อนำทุนไปสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรมนั้นๆ

ทั้งนี้  แบ่งประเภทการระดมทุนเพื่อขอรับการสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก การระดมทุนตามเป้าหมายเพื่อสร้างนวัตกรรม สำหรับเจ้าของงานวิจัยที่ต้องการจำนวนทุนที่แน่นอนเพื่อใช้ในการผลิตนวัตกรรม จะเปิดให้ “สั่งจอง” นวัตกรรมนั้นๆ เมื่อได้ครบตามจำนวนจะดำเนินการผลิตสินค้าและส่งมอบให้ผู้สั่งจอง และกลุ่มที่สอง การระดมทุนไม่จำกัดเป้าหมาย เพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับเจ้าของนวัตกรรมที่ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ หรือบริการแล้วนำมาจำหน่าย เพื่อนำเงินทุนไปพัฒนาต่อยอดงานนวัตกรรม จะใช้วิธีการระดมทุนโดยผู้สนใจสามารถ “สั่งซื้อ” นวัตกรรมนั้นๆ

นายมนตรี เผยต่อว่า สิ่งที่ผู้สนับสนุนจะได้รับคือ สินค้านวัตกรรมราคาพิเศษในฐานะเป็นผู้ร่วมบุกเบิกธุรกิจให้แก่ผู้คิดนวัตกรรม ซึ่งคล้ายกับการซื้อสินค้าออนไลน์ รวมถึงในอนาคตจะเปิดการจับคู่ทางธุรกิจแก่นักลงทุนที่สนใจซื้อผลงาน หรือร่วมลงทุนกับเจ้าของงานวิจัยนวัตกรรม คาดเห็นเป็นรูปธรรมภายในปีนี้

สำหรับนวัตกรรมที่จะได้เข้ามาอยู่ในเว็บไซต์ CU108.COM จะต้องผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่จะมีทั้งผู้เชี่ยวชาญ นักการตลาด เพื่อคัดสรรสินค้าคุณภาพ  มีความต้องการของตลาด และราคาสมเหตุสมผล โดยเบื้องต้น มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เข้ามาระดมทุนแล้ว 28 ผลงาน เป็นงานวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อเป็นการร่วมฉลอง 100 ปีวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เช่น Chula Smart Lens เลนส์ขยายพิเศษ เมื่อนำไปติดกับกล้องโทรศัพท์มือถือจะกลายเป็นกล้องจุลทรรศน์, GPS Tracker อุปกรณ์ติดตามตัวเพื่อหาตำแหน่งที่อยู่ อาจใช้พกพาสำหรับเด็กและผู้ป่วยอัลไซเมอร์ เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น