มาเลเซียกระตุ้นผู้ประกอบการ SME หันใช้แอพลิเคชั่นผ่าน E-Commerce

ผู้ประกอบการ SME ในประเทศมาเลเซีย ถูกกระตุ้นจากภาครัฐให้มาใช้แอพลิเคชั่นผ่านทางการดำเนินธุรกิจ E-commerce เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน   

ดาโต๊ะ อาหมัด มัสลัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม กล่าวว่า แอพลิเคชั่นสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในดำเนินธุรกิจ E-commerce ของผู้ประกอบการ SME

“มันคือเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางของข้อมูลแบบครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการ SME รวมถึงข้อมูลการหาเงินทุน, การลงทุน, การตลาด, การเสริมสร้างคุณภาพของผลิตภัณฑ์, การออกใบอนุญาต, การลงทะเบียน”

อาหมัด กล่าวจากการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและข้อตกลงทราน-แปซิฟิก พาร์ทเนอร์ชิพ สำหรับผู้ประกอบการ  ผ่านแนวคิดของ E-commerce ว่าตนจะทำให้ผู้ประกอบการ SME ได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตลอดจนพัฒนาขยายเครือข่ายทางธุรกิจให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเป็นที่คาดการณ์ว่าจะมีผู้ประกอบการ SME  ประมาณ 600,000 รายทั่วประเทศ ใช้แอพลิเคชั่นนี้ผ่านการดำเนินธุรกิจ E-commerce

นอกจากนี้ กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม มีความพยายามที่จะให้ผู้ประกอบการ SME ใช้แอพลิเคชั่นผ่านโปรแกรมต่างๆมากขึ้น รวมถึงการจัดสัมมนาให้ความรู้ก่อนสิ้นปีนี้ โดยผู้ประกอบการสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่www.smeinfo.com.my ซึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้บริการในหมวดต่างๆ ที่จัดทำโดยกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น