ธนาคารกรุงเทพ รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นด้านโมบายแบงก์กิ้ง (Excellent Innovation Project)

ธนาคารกรุงเทพ รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นจากบริการ ‘บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง’ ในงานประกาศรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2017

นางปรัศนี อุยยามะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นางสาววรินทรา ศรีทิพากร เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Assistant Vice President ส่วนบริหารช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง สายลูกค้าบุคคล (ที่ 2 จากขวา) และนายมานน วราภักดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Assistant Vice President ส่วนพัฒนาระบบงานโครงการสายเทคโนโลยี (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นทีมผู้บริหารที่มีส่วนในการพัฒนาบริการ บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง’ ร่วมรับมอบรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ด้านโมบายแบงก์กิ้ง (Excellent Innovation Project) จาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ซ้าย) ในงานประกาศรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2017 ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association) ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณามอบรางวัลดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อทำให้เกิดรูปแบบการทำงานใหม่ โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้อย่างชัดเจน และแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ริเริ่มในธุรกิจนั้น นับเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกค้า สามารถตอบโจทย์ชีวิตที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างสูงสุด

แสดงความคิดเห็น