ลาว-จีน จับมือร่วมกันบริหารจัดการน้ำ

ลาว-จีน จับมือบริหารลุ่มน้ำ Nam Ou และ Nam Theun-Kading ให้มีศักยภาพสูง เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ

ลาว-จีนได้บรรลุข้อตกลงในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกัน โดยใช้ศูนย์ข้อมูลและแผนแม่บทเป็นตัวกำหนดแผนบริหารจัดการอย่างครอบคลุม รวมทั้งเรื่องโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ การป้องกันน้ำท่วม การจัดหาน้ำประปา การชลประทาน และการปกป้องทรัพยากรน้ำ โดยใช้ลุ่มแม่น้ำ Nam Ou  และ Nam Theun-Kading

การลงนามในข้อตกลงร่วมกันดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองเวียงจันทน์ โดย Ms.Monemany Nhoybouakong รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่ง สปป.ลาว และ Mr.Wei Shanzhong รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำแห่งประเทศจีน

ภายใต้ข้อตกลงทั้งสองประเทศจะตั้งคณะกรรมการร่วมกัน เพื่อกำกับดูแลประสานงานโครงการและแบ่งปันข้อมูลพื้นฐานร่วมกัน แต่ละฝ่ายจะจัดตั้งคณะกรรมการทำงานภายใต้การนำของคณะกรรมการบริหารโครงการ

Ms.Monemany  เปิดเผยว่า ในพิธีลงนามข้อตกลง  ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ และแผนแม่บทการจัดการลุ่มน้ำ จะมุ่งเน้นการส่งมอบน้ำสะอาดอย่างปลอดภัย สำหรับประชากรผู้ใช้น้ำในชุมชนท้องถิ่นของทั้งสองประเทศ

ศูนย์ฯ ดังกล่าวจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากงานด้านวิศวกรรมและการพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกันด้วย

นอกจากนี้ จะมีการสร้างสถานีตรวจสอบกลางขึ้นที่ศูนย์ฯ และจัดตั้งระบบเก็บและส่งข้อมูลอัตโนมัติที่ลุ่ม
น้ำ Nam Ou และ  Nam Theun-Kading รวมทั้งสถานีตรวจสอบอุทกวิทยา (เกี่ยวกับน้ำ) ด้วย

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใน สปป.ลาว นั้น จะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขตามความเป็นจริง แต่จะนำเทคโนโลยีขั้นสูงจากจีนมาช่วยในภารกิจนี้ด้วย

“การสื่อสารและประสานงานของทั้งสองฝ่ายควรจะได้รับการส่งเสริมกันและกัน เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ทั้งสองประเทศร่วมกันดำเนินการโครงการนี้” Ms.Monemany  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่ง สปป.ลาว กล่าวทิ้งท้าย

แสดงความคิดเห็น