ไทยผนึกเกาหลี ตั้งคณะกรรมการร่วมหนุนเอสเอ็มอี

รมต.กระทรวงอุตฯ นำทีมหน่วยงานภาครัฐไทยเปิดโต๊ะหารือเกาหลี ตั้งคณะกรรมการร่วมสองชาติสนับสนุนเอสเอ็มอี ระบุเน้นแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ดัน Tech Startups และอำนวยความสะดวก EEC รวมถึงลงนามตั้งศูนย์ถ่ายทอดความรู้จากเกาหลีสู่ผู้ประกอบการไทย

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังเป็นประธานในการประชุมร่วมระหว่างคณะผู้แทนเกาหลีใต้นำโดย มร.ยอง–ซับ จู ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานส่งเสริม SME ของเกาหลี (Small and Medium Business Administration – SMBA) กับหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนเอสเอ็มอีไทย เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ฯลฯ  ว่า  จากการประชุมทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะจัดให้มีกรอบความร่วมมือในรูปแบบคณะกรรมการร่วม (Joint Committee) ซึ่งจะมีการประชุมกันทุกๆ ปี เพื่อหารือมาตรการต่างๆ ในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการค้า การลงทุน การร่วมทุน และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างเอสเอ็มอีทั้งสองประเทศ โดยการประชุมคณะกรรมการร่วมที่จะจัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศเกาหลี  โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1. การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีสำหรับ SME 2. ความร่วมมือด้าน Tech Startups 3. การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนจากเกาหลีใต้เข้ามามีส่วนร่วมในระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor – EEC

สำหรับการประชุมในวันนี้ยังมีการร่วมลงนาม  MOU ระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ SMBA เน้นความตกลงร่วมกันให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีไทย-เกาหลี ผ่านแนวทางการร่วมกันจัดตั้ง Thailand-Korea Technology Exchanges Center (TKTEC) เพื่อช่วยผู้ประกอบการไทยให้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเกาหลี ผ่านการร่วมลงทุนและรูปแบบต่างๆ ของการจับคู่ธุรกิจ โดยมีแผนในการผลักดัน เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม S Curve กลุ่ม Hi-Growth SME และกลุ่ม Smart Farmer เข้าสู่ช่องทางกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ โดยผู้เชี่ยวชาญเกาหลีที่จะมาประจำที่ไทยและจะมีการคัดเลือกและวิเคราะห์ SME ไทย เพื่อไปสู่การจับคู่ธุรกิจทางเทคโนโลยีกว่า 100 คู่ ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

ส่วนกิจกรรมแรกของความร่วมมือดังกล่าวจะเริ่มในเดือนมิถุนายนนี้ โดยทางเกาหลีจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาประจำที่ สสว. เพื่อมาอบรมในรูปแบบ Train the Trainers ให้กับผู้เชี่ยวชาญไทยที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือและวินิจฉัยปัญหาความต้องการด้านเทคโนโลยีกับ SME ไทย

สำหรับเนื้อหาความร่วมมือด้านอื่นๆ ที่ถูกรวมในไว้ใน MOU ฉบับนี้ ยังประกอบด้วยการเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของสองประเทศ ในด้านการเงิน Startup เทคโนโลยี การออกแบบ แรงงาน การค้า และการร่วมมือทางยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ การแลกเปลี่ยนนโยบายส่งเสริม SME และผู้ประกอบการ การร่วมกันประเมินผลกระทบของกฎระเบียบ และการลดขั้นตอนภาครัฐ การจัดกิจกรรมส่งเสริม Startup ในสาขายุทธศาสตร์ทางธุรกิจและการตลาด ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ SME

นอกจากนั้น  จะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนและการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม การจัดงานสัมมนาและการนำเสนอต่างๆ การหารือและการเจรจา โดยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการ บริษัทขนาดใหญ่ และองค์กรที่เกี่ยวข้องของคู่ตกลงทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมการฝึกอบรมและแบ่งปันทักษะความรู้เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือสำหรับ SME ของทั้งสองประเทศ

แสดงความคิดเห็น