ลาว เร่งบำบัดน้ำเสีย ส่งเสริมภาพลักษณ์น่าลงทุน

ลาว เปิดเวทีสัมมนา เผยผลสำรวจโรงงานอุตฯ 2 พันกว่าแห่ง แจ้งเตือนเร่งบำบัดน้ำเสียด่วน สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ส่งเสริมลงทุน

โรงงานที่กำลังสำรวจนั้นอยู่ในเวียงจันทน์ ที่จะต้องเน้นให้มีการบำบัดน้ำเสียโดยด่วน ซึ่งนี่เป็นผลจากการศึกษาโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียในเขตเมือง โดยผลการวิจัยและสำรวจถูกนำมาเผยแพร่ในงานสัมมนาเรื่องการจัดการงานบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  จัดโดยโครงการฯ และหอการค้าแห่งชาติ สปป.ลาว เพื่อแบ่งปันผลการดำเนินงานร่วมกับเจ้าของโรงงานและเจ้าหน้าที่

Mr.Khammone Chommavivong ผู้จัดการโครงการฯ เปิดเผยบนเวทีสัมมนาว่า เป้าหมายหลักของโครงการฯ คือ การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียสำหรับครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมในนครเวียงจันทน์  ซึ่งมีโรงงานกว่า 2,430 แห่ง (อยู่ในนครเวียงจันทน์) และมีอีก 81 แห่ง (อยู่ในโครงการที่กำลังศึกษาผลสำรวจ)

แต่พบว่ามีโรงงานอยู่เพียง 3 แห่งเท่านั้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ในสภาพดี ได้แก่  Lao Brewery, Lao Soft Drinks และ  the Urai Phanich

ในงานสัมมนาดังกล่าวนั้นได้พูดถึงการวางแผน การออกแบบโครงสร้าง มาตรการทางระบบนิเวศสำหรับการบำบัดน้ำเสีย การส่งเสริมกฎระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายสำหรับถังบำบัดน้ำเสีย และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

Mr.Khammone เปิดเผยอีกว่า โครงการฯ ดังกล่าวนี้ใช้งบประมาณในการลงทุนราว 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ใช้ระยะเวลา 3 ปี โดยได้เริ่มดำเนินการมาแล้วเมื่อปลายปี 2014

ในนครเวียงจันทน์มีโรงงานผลิตน้ำเสียอยู่หลายแห่ง แต่โครงการฯ และหอการค้าแห่งชาติ สปป.ลาว ไม่สามารถสำรวจได้ทั้งหมด เนื่องจากมีข้อจำกัดทางบุคลากรและการจัดการ

โรงงานที่ไม่มีการบำบัดน้ำเสียจะได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ เมื่อตรวจสอบพบ โรงงานเหล่านั้นจะได้รับการตักเตือนในครั้งแรก  ต่อมาอีกหนึ่งเดือน ในครั้งที่ 2 จะได้รับคำสั่งแจ้งให้เร่งติดตั้งระบบ และในครั้งต่อไปถ้ายังตรวจสอบพบว่ายังไม่ปฏิบัติตามในเรื่องบำบัดน้ำเสียอยู่อีก ก็จะได้รับคำสั่งให้หยุดทำงานชั่วคราว หรือไม่ก็ปิดกิจการถาวรไปเลย

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอื่นที่จะมาร่วมดำเนินการตรวจสอบด้วย ได้แก่ กรมโยธาธิการและการขนส่ง กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานอื่นๆ จากภาครัฐของ สปป.ลาว

แสดงความคิดเห็น