มาเลย์ฯ บูมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

มาเลฯ กระเป๋าตุง ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสร้างรายได้เข้าประเทศ ทั้งจากอินเดีย จีน เนปาล อิหร่าน ลิเบีย ออสเตรเลีย สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร

มีรายงานข่าวระบุว่า คาดการณ์ตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในมาเลเซียจะขยายตัวเติบโตต่อปี (CAGR) เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.05 ในช่วง 8 ปีข้างหน้า คิดเป็นตัวเลขคือ 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ก่อนจะถึงสิ้นปี ค.ศ.2024

แหล่งข่าวจากการวิจัยตลาดที่โปร่งใส (TMR) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในมาเลเซียมีต้นทุนที่ลดลง มากกว่าประเทศคู่ค้าที่ดำเนินการท่องเที่ยวด้านสุขภาพแบบเดียวกัน

ในระยะสั้น ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของมาเลเซียได้รับความนิยมอย่างมาก ส่วนหนึ่งมาจากนักท่องเที่ยวด้านสุขภาพจากตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และประเทศเพื่อนบ้านรอบๆ อาเซียนด้วย รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ เช่น การยกเว้นภาษีจากรายได้ของผู้ป่วยต่างชาติที่เข้ามาพักรักษาตัวในมาเลเซีย เป็นต้น

ปัจจัยที่เอื้อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในมาเลเซีย เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้รับความนิยม จึงไม่เป็นอุปสรรค  โครงสร้างการดูแลสุขภาพพื้นฐานไม่มีความซับซ้อน และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการขนส่ง การพักฟื้นจากอาการเจ็บป่วยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นต้น

แหล่งข่าวเปิดเผยอีกว่า ขณะนี้รัฐบาลมาเลเซียกำลังพัฒนา 12 เขตเศรษฐกิจที่สำคัญให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยได้จัดตั้งสภาการท่องเที่ยวด้านการดูแลสุขภาพ (MHTC) เพื่อเป็นหน่วยงานที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ

ในปี ค.ศ.2016 มีรายงานระบุว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้น เช่น อินเดีย จีน เนปาล อิหร่าน ลิเบีย ออสเตรเลีย สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือทางการแพทย์มาเลเซีย ยังมีการเปิดให้บริการที่เกี่ยวกับฮาลาลเต็มรูปแบบด้วย โดยพุ่งเป้าไปที่นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศมุสลิม

เมื่อปี ค.ศ.2016 ยังพบอีกว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวเชิงสุขภาพ แล้วได้เข้ารับการรักษาทันตกรรม สร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาเลเซียเป็นอย่างมาก (ไม่นับรวมรายได้ที่มาจากแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ฯลฯ แต่ในข่าวนี้พูดถึงเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือทางการแพทย์เท่านั้น)

รายได้จากการรักษาทันตกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติในมาเลเซียนี้ คิดเป็นร้อยละ 36 ของภาพรวมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งหมด หรือคิดเป็นเม็ดเงินมากถึง 99.91 ล้านเหรียญสหรัฐ

แสดงความคิดเห็น