ลาว ปั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เอื้อนักลงทุน

นักลงทุนยิ้มร่า ลาวเร่งออก พ.ร.ฎ. ปรับปรุงเขตเศรษฐกิจพิเศษ เอื้อประโยชน์เต็มที่ให้นักลงทุนทั้งต่างชาติและในลาว กระตุ้นเศรษฐกิจโต

รัฐบาล สปป.ลาว กำลังร่างกฎหมายใหม่เพื่อนำไปพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) ให้มีการเติบโตและสามารถเอื้อประโยชน์ได้เต็มที่ต่อนักลงทุนที่จะมาจากทุกทิศทุกทาง

เขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อหวังดึงดูดนักลงทุนรายใหญ่ ทั้งจากใน สปป.ลาว และต่างชาติ เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเอื้อให้เกิดการจ้างแรงงานท้องถิ่นใน สปป.ลาว เองด้วย

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกลางของรัฐฯ และจังหวัดต่างๆ ได้เดินทางมาประชุมหารือร่วมกันที่นครเวียงจันทน์ เกี่ยวกับการร่างพระราชกฤษฎีกาส่งเสริมการจัดการเศรษฐกิจพิเศษนี้

นอกจากนี้ ยังมีการร่างข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ในกฎหมายส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้เพื่อจูงใจนักลงทุนทั้งจากต่างชาติและใน สปป.ลาว โดยลดขั้นตอนการทำงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วขึ้นด้วย แต่ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ให้นักลงทุนเกิดความมั่นใจในระบบ คณะกรรมการฯ ยังสามารถส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนให้ได้ดียิ่งขึ้น

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า การร่างพระราชกฤษฎีเกี่ยวกับการส่งเสริมและการจัดการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ ประกอบด้วย 13 บท และ 62 หัวข้อ

พระราชกฤษฎีกามีทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ 1.การจัดตั้งและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2.นโยบายส่งเสริมการลงทุนสำหรับนักพัฒนาและนักลงทุน และ 3.โครงสร้างองค์กรในระดับมหภาคและจุลภาค

การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่เฉพาะให้กับนักลงทุน เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs)

Dr.Khamlien Pholsena รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุน สปป.ลาว เปิดเผยว่า ความจริงแล้วการจัดตั้งคณะกรรมการฯ นี้ เริ่มมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2002 แล้ว ซึ่งขณะนั้นได้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ Savan Seno ขึ้น (Savan Seno SEZ) ถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่นำร่องชุดแรกใน สปป.ลาว

“ตั้งแต่บัดนั้นมา เขตเศรษฐกิจพิเศษใน สปป.ลาว ก็เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง” เขาเปิดเผยทิ้งท้าย

แสดงความคิดเห็น