สัญญาณบวก! หอการค้าเผยดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสูงสุดในรอบ 24 เดือน

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ ม.หอการค้าไทย เผยดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มี.ค.60 อยู่ที่ระดับ 76.8 เพิ่มต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และสูงสุดในรอบ 24 เดือน ผลส่งออก-ท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น ราคาสินค้าเกษตรสำคัญสูงขึ้น ส่วนปัจจัยกดดันมาจากข้าวยังราคาต่ำ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังไม่แน่นอน และนโยบายการค้าของสหรัฐฯ

นายธนวรรธน์  พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมีนาคมอยู่ที่ระดับ 76.8 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และสูงสุดในรอบ 24 เดือน เนื่องจากการส่งออกและการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับ สินค้าเกษตร ไม่ว่าจะเป็นยางพารา ปาล์มน้ำมัน ราคาสูงขึ้น ส่งผลดีต่อการใช้จ่ายให้สูงขึ้น ขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับเพิ่มประมาณการการขยายตัวเศรษฐกิจไทยปีนี้เป็นร้อยละ 3.4

อย่างไรก็ตาม แม้ภาพรวมจะดีขึ้น แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากสินค้าเกษตรบางรายการ เช่น  ข้าว ราคายังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังไม่แน่นอน นโยบายการค้าของประธานาธิบดีสหรัฐ และผลกระทบจาก Brexit

ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 มาอยู่ที่ระดับ 65.1 ซึ่งเป็นระดับดีที่สุดในรอบ 15 เดือน แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจยังไม่สูงมากและมีความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจไทย และโดยรวมทางศูนย์ฯ ยังคงประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้โดยจีดีพีน่าจะอยู่ที่ร้อยละ 3.6 ตัวเลขส่งออกจะขยายตัวร้อยละ 2-3 และอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 1.6-2

ทั้งนี้ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้คาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า 127,000 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 12 ปี ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.53 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่การขยายตัวไม่ได้ถือว่าสูง เพราะประชาชนยังกังวลค่าครองชีพระมัดระวังการใช้จ่าย โดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 65.2 บอกว่ามูลค่าการใช้จ่ายสูงขึ้น เนื่องจากเป็นวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน มีรายได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับสินค้าบริการมีราคาแพงขึ้น ส่วนอีกร้อยละ 22.1 บอกว่ามูลค่าการใช้จ่ายลดลง เนื่องจากต้องการประหยัด เพราะสินค้าและบริการมีราคาแพงขึ้น  รวมทั้งยังเป็นหนี้เพิ่มขึ้นและกังวลภัยธรรมชาติ  โดยบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ  53.1 บอกว่าสนุกสนานเหมือนเดิม

ขณะที่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะการลงทุนต่างชาติ เนื่องจากมั่นใจว่าประเทศไทยจะเดินหน้าตามโรดแมปที่จะมีการเลือกตั้งแน่นอน ทำให้การตัดสินใจลงทุนง่ายขึ้น โดยเฉพาะลงทุนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ( EEC ) ที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการลงทุน ส่วนจีดีพี เศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้อีกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการเบิกจ่ายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ร้อยละ 3.6

แสดงความคิดเห็น