เกาะกระแส 2 in 1 ‘BLEISURE’ ทริปทำงานพร้อมเที่ยวในตัว

เกาะเทรนด์ ‘BLEISURE’ รูปแบบการท่องเที่ยวของคนยุคใหม่ พักผ่อนระหว่างเดินทางไปทำงานต่างถิ่นกำลังมาแรง แถมมีกำลังจ่ายมากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 3-4 เท่าตัว

Work-Life Balance เป็นเทรนด์การใช้ชีวิตที่คนรุ่นใหม่โดยการบริหารเวลาให้ชีวิตมีความสมดุลระหว่างทำงานและไลฟ์สไตล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีการเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรม รสนิยม สิ่งแวดล้อม ภาวะทางเศรษฐกิจ ค่าเดินทาง ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ก่อการร้าย สถานการณ์การท่องเที่ยวแต่ละภูมิภาค ฯลฯ

กระแส ‘BLEISURE’ กับกลุ่ม Millennial
ในปีที่ผ่านมา (2016) กระแส ‘BLEISURE’ ได้รับความนิยมอย่างมากและยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องในปี 2017 เนื่องจากการเดินทางเพื่อทำงานอย่างการหาคู่ทางธุรกิจ ดูช่องทาการลงทุน เป็นการทำงานที่สามารถท่องเที่ยวไปด้วย ช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณทางการเงินของเหล่านักเดินทาง

“ต้องทำความเข้าก่อนว่า BLEISURE ไม่ใช่การไปเที่ยวโดยอ้างว่าไปดูงาน แต่หมายถึงการเดินทางไปพบกับคู่ค้า ลูกค้า ประชุม สัมมนา เจรจาธุรกิจ หรือการไป Survey เพื่อทำธุรกิจ นอกจากนี้ยังหมายถึงการทำงานนอกสถานที่โดยผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย”

BLEISURE มาจากคำว่า Business และ Leisure นำมารวมกันเป็น ‘รูปแบบการท่องเที่ยวพักผ่อนระหว่างเดินทางไปทำงานต่างถิ่น’ เป็นกระแสที่มาจากประเทศที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารให้สามารถติดต่อข้อมูลผ่านระยะทางไกลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อาทิ การส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือการส่งข้อความ โดยสมาคมการท่องเที่ยวธุรกิจทั่วโลก หรือ The Global Business Travel Association (GBTA) เปิดเผยข้อมูลว่า การท่องเที่ยว ‘BLEISURE’ ขยายตัวเพิ่มขึ้นตั้งปี 2012 จากการใช้เวลาช่วงการเดินทางเพื่อธุรกิจที่เป็นที่รู้จักกันว่า ‘Bizcation’ หรือมาจากคำว่า Business + Vacation

จากผลสำรวจดังกล่าวยังเปิดเผยอีกว่า ในปี 2014 นักเดินทางจำนวน 640 รายพบว่าร้อยละ 46 ของการเดินทางมาทำธุรกิจมักจะเพิ่มเวลา 1 – 2 วันเพื่อเผื่อเวลาในการพักผ่อน และในร้อยละ 54 ยังพาครอบครัวอย่างคู่สมรสและลูกๆ มาด้วย โดยกลุ่มเจนเนอเรชั่น Millennial (อีกชื่อหนึ่งของเหล่าเจนวาย) ที่อยู่ในวัยทำงาน และชื่นชอบการทำงานในรูปแบบสำนักงานเสมือน (Virtual Office) และยึด KPI ผลงานตามเป้าหมายเป็นตัวกำหนดมากถึงร้อยละ 94 มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าเทรนด์ BLEISURE จะเติบโตและมีความสนใจที่จะนำเทรนด์ดังกล่าวมาใช้

กลุ่ม Millennial ยังส่งผลให้การท่องเที่ยวแบบ BLEISURE ขยายมากในอนาคตจากวิธีการทำงานที่ยืดหยุ่น และเดินทางท่องเที่ยวไปที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ ขอเพียงแค่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ก็พร้อมที่จะทำงานจากทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้ การเข้าถึงและชื่นชอบเทคโนโลยียังเป็นปัจจัยสนับสนุนกลุ่ม Millennial ที่กำลังจะกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่เบอร์ 1 แซงหน้าทุกเจนเนอเรชั่นในอนาคต

เอสเอ็มอีไทยจับกระแสให้ทัน
เทรนด์ BLEISURE ยังเป็นผลมาจากความนิยมของ MICE (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions หรือบางครั้ง C หมายถึง Conferencing และ E หมายถึง Events) ซึ่งผลักดันให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมบริษัทข้ามชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ ขยายตัวมากขึ้นในอนาคต

MICE ยังถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งมีความแตกต่างจากนักท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วไป เช่น ในแง่ของวัตถุประสงค์ของการเดินทาง โดยส่วนมากจะมีการเดินทางที่เจาะจงที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเป็นหลัก และคุณภาพของนักท่องเที่ยวที่มีการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป 3 – 4 เท่า

สำหรับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมีโอกาส ประกอบด้วย อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างผู้จัดงานประชุม ผู้จัดงานนิทรรศการ สถานที่จัดประชุม ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ เป็นต้น โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มีความพร้อมรอบด้านการพัฒนาจึงเป็นไปได้ทั้งกลุ่มที่อยู่ในประเทศและกลุ่มธุรกิจต่างชาติ เนื่องจาก MICE กำลังได้รับความสนใจจากภาครัฐ/เอกชนทั่วโลก

สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษา Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น