ลาว เร่งปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว หลังยอดลดลงน่าใจหาย

เผย! ปี 2016 นักท่องเที่ยวในลาวลดลง รัฐจึงเร่งปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว หลังพบสาเหตุไกด์ลาวอ่อนทักษะภาษาอังกฤษ ขณะที่ท่องเที่ยวไทยโหมกิจกรรม ดึงนักท่องเที่ยวเบนเข็มมาไทยมากขึ้น

กรมพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สปป.ลาว ได้เปิดเผยว่า เมื่อปี 2016 ที่ผ่านมา สปป.ลาวได้ทุ่มงบกระตุ้นท่องเที่ยวราว 724 ล้านเหรียญสหรัฐ

แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่า รายได้จากการท่องเที่ยวใน สปป.ลาวเมื่อปี 2016 นั้น กลับลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2015 ที่ได้รับมากกว่า อันเกิดจากภาคการท่องเที่ยวของธุรกิจเอกชน

โดยในปี 2016 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวใน สปป.ลาวนั้นเป็นจำนวนราว 4.23 ล้านคน ลดลงจาก 4.68 ล้านคนในปี 2015  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากไทยและเวียดนาม พวกเขาจะมาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของ สปป.ลาว ซึ่งเมื่อนับเป็นตัวเลขจำนวนคนแล้ว พบว่าลดลงอย่างน่าใจหายถึง 400,000 คน และต่อมาก็ยิ่งลดลงเหลือเพียง 100,000 คน และลดลงเรื่อยๆ อีกด้วย

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า  ปัจจัยส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการลดจำนวนนักท่องเที่ยวใน สปป.ลาว นั่นก็คือ การท่องเที่ยวในไทยเอื้ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น คนจึงเบนเข็มทิศมุ่งสู่ไทยในปริมาณเพิ่มมากขึ้น ไทยจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายแพ็คเกจท่องเที่ยวจนได้รับความนิยม

แต่สิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวใน สปป.ลาว นั่นก็คือ แรงงานเวียดนามขอวีซ่าเข้ามาเที่ยวมากขึ้นนั่นเอง ซึ่งปรากฏการณ์นั้นเกิดขึ้นก่อนที่ สปป.ลาว จะเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิก AEC

แต่หลังจากที่ สปป.ลาว ได้เข้าเป็นหนึ่งในสมาชิก AEC แล้ว มีความเข้มงวดเรื่องแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นี่จึงเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้แรงงานเวียดนามไม่ค่อยอยากจะไปเที่ยว สปป.ลาว เหมือนเดิมอีกแล้วนั่นเอง

อีกปัจจัยหนึ่งก็คือ หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวใน สปป.ลาว ยังมีบริการที่ไม่เพียงพอต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ บางสาเหตุเกิดจากไกด์บางคนยังใช้ทักษะภาษาอังกฤษที่ไม่ดีพอ ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติที่นิยมใช้ภาษาอังกฤษในขณะชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ แต่ไกด์ใน สปป.ลาว ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษให้เขาเข้าใจได้

ดังนั้นเพื่อเร่งแก้ปัญหานี้ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวใน สปป.ลาว จึงได้เสนอแนวทางและเรียกร้องให้ภาครัฐปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้ดีขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน สปป.ลาว ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นในปี 2018

แสดงความคิดเห็น