ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) ต้อนรับนักศึกษา วอป. รุ่น 59 พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษ

ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) ต้อนรับนักศึกษา วอป. รุ่น 59 พร้อมบรรยายเรื่อง ‘China Economic Outlook’ และ ‘One Belt One Road Initiative

นายสุวัชชัย ทรงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59 ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยระดับสูงของกระทรวงกลาโหม ประเทศไทย ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูกิจการธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) สำนักงานใหญ่ สาขาเซี่ยงไฮ้ พร้อมเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘China Economic Outlook’ และ ‘One Belt One Road Initiative’ เพื่อศึกษาทิศทางและการลงทุน รวมถึงเส้นทางการเชื่อมโยงทางการค้าใหม่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งนี้ธนาคารกรุงเทพได้เข้าไปดำเนินกิจการในประเทศจีนมากว่า 30 ปี และเป็นธนาคารไทยแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับใบอนุญาตให้เปิดดำเนินการธนาคารท้องถิ่นในนาม ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) มีสาขาที่ให้บริการแก่นักลงทุน 6 สาขา ประกอบด้วย สาขาเซี่ยงไฮ้ สาขาปักกิ่ง สาขาเซี่ยเหมิน สาขาเสิ่นเจิ้น สาขาฉงชิ่ง และสาขาย่อยในเขตการค้าเสรีนำร่องเมืองเซี่ยงไฮ้

แสดงความคิดเห็น