สสว.มอบคูปอง 5,000 บาท ตรวจสารปนเปื้อน หนุนยกมาตรฐานโอทอป-SME

สสว.เดินหน้าโครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์โอทอป-SME มอบคูปองตรวจสารปนเปื้อนกับ “เซ็นทรัล แล็บ” จำนวน 100 ใบ มูลค่าใบละ 5,000 บาท หนุนสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ปูทางขยายตลาดกว้างยิ่งขึ้น

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้จัดโครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ สำหรับวิสาหกิจชุมชนและ SME รายย่อย โดยเริ่มต้นที่ จ.สระบุรี แล้ว และจะขยายไปทั่วประเทศ  โดย สสว. ได้มอบคูปองตรวจสอบสารปนเปื้อน คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ประเภทผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เครื่องดื่มและเครื่องสำอาง จำนวน 100 ใบ มูลค่าละ 5,000 บาท มูลค่ารวม 500,000 บาท ให้แก่ผู้ประกอบการนำสินค้ามาตรวจวิเคราะห์กับบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “เซ็นทรัล แล็บ” เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค

ผู้อำนวยการ สสว. กล่าวต่อว่า สสว. พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนและ SME รายย่อยให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดย สสว. ได้ทำโครงการสำรวจตลาด (Market Survey) ของผู้บริโภคในเมืองที่มีต่อสินค้า SME ประเภทอาหาร พบว่า ปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญมากที่สุด  ได้แก่ รสชาติของอาหาร สินค้าสะอาดถูกอนามัยและไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ มีบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดความสนใจ มีข้อมูลโภชนาการครบถ้วน  ดังนั้น สสว. จะส่งเสริมสินค้าของวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสินค้าให้ตรงความต้องการผู้บริโภค โดยทำเป็น 2 ขั้นตอน คือ ยกระดับมาตรฐานด้านสุขภาพอนามัยก่อนแล้วจึงปรับปรุงบรรจุภัณฑ์  จากนั้น จะขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังช่องทาง Modern Trade และเข้าสู่ Online Marketing ต่อไป

“หากสินค้าในชุมชนมีคุณภาพที่ดี ราคาเหมาะสม และยิ่งได้รับมาตรฐานสากลก็จะถูกใจผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง สสว. ตั้งใจว่าจะดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชนในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะกระจายหลายพื้นที่และสินค้าหลากหลายมากขึ้น” นางสาลินี กล่าว

ด้านนายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัล แล็บ กล่าวว่า สสว. และกระทรวงการคลัง ถือหุ้นในเซ็นทรัล แล็บ สัดส่วน 51% และ 49% ตามลำดับ นับเป็นแล็บของรัฐบาลทั้ง 100% ที่ได้รับมาตรฐานสากลและดำเนินการมา 13 ปี ซึ่งในปีก่อนได้ช่วยผู้ส่งออกไทยตรวจสอบสินค้ากลุ่มอาหาร จำนวน 200,000 รายการ และในปี 2560 ตั้งเป้าหมายจะเป็นแล็บมาตรฐานสากลมาช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ไม่ว่าจะเป็นโอทอป SME และประชาชนฐานราก

แสดงความคิดเห็น