“ดีป้า” วางยุทธศาสตร์ 20 ปี ปั้นผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ยุคดิจิทัล 5 แสนราย

“ดีป้า” ผุดโครงการ “ดิจทัลโอทอป SME” สร้างวิทยากรอาสา 400 คน กลับไปเผยแพร่ความรู้ และสร้างตลาดให้แก่สินค้าชุมชน โอทอป และSMEของตนเอง จำนวน 4,000 ราย นำร่อง 10 จังหวัด แจงวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี สร้าง “ผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ด้านดิจิทัล” จำนวน 5 แสนราย เป็นหัวหอกขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  หรือ “ดีป้า”  สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)  เปิดเผยว่า ดีป้าได้ทำโครงการ  “ดิจทัลโอทอป SME”  สร้างวิทยากรอาสา (Agent) จำนวน 400 คน เพื่อกระจายไปสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการโอทอป SMEในพื้นที่ นำร่อง 10 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำปาง น่าน สกลนคร ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสุราษฏร์ธานี  โดย Agent จะทำหน้าที่ส่งเสริมการบริหารและการตลาดดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบการโอทอป SME จำนวน รวม 4,000 ราย  โดยผ่านสร้างระบบ Channel Management System หรือ CMS ป้อนข้อมูลสินค้าเชื่อมต่อกับ e-Market  Place  เพื่อให้เกิดการสร้างตลาด ขณะที่ Agent ก็จะมีรายได้จากส่วนแบ่งในการขายสินค้าหรือบริการ

“วิทยากร 400 คน  จะเน้นคนในพื้นที่ โดยดึงมาอบรม และลงทะเบียน  จากนั้น จะให้ทำหน้าที่คล้ายเป็น “นายหน้า” เข้าไปช่วยสนับสนุนการใช้ดิจิทัลแก่โอทอป และSMEต่าง ๆ  นำร่องใน 10 จังหวัด  โดยเปิดตัวโครงการไปเมื่อต้นเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมา และจะครบ 400 คนภายในเดือนกันยายนนี้   วิธีนี้จะช่วยให้เกิดการสร้างตลาดขึ้นมา  ทุกฝ่ายได้ประโยชน์  ดีกว่าเดิมที่ผ่านมา ที่เรามักไปส่งเสริมให้ตัวผู้ประกอบการทำเว็บไซต์ หรืออัพรูปขายของด้วยตัวเอง” ผอ.ดีป้า กล่าว

นอกจากนี้ ดีป้า ได้สร้างแอปพลิเคชัน THAILAND I Love U เป็นแอปพลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยว ที่มีการรวบรวมสถานที่ และเส้นทางที่สำคัญในแต่ละจังหวัด พร้อมข้อมูลสินค้าและบริการที่ทำการปักหมุดไว้บนแผนที่ดิจิตอลกว่า 50,000 จุดใน 10 จังหวัดนำร่อง โดยครอบคลุมโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และสถานที่สำคัญไว้ เพื่อให้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ และขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการได้อีกด้วย

ดร.ณัฐพล เผยด้วยว่า  ดีป้าวางแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในระยะยาว ในการสร้างบุคลากรเพื่อขับเคลื่อน “เศรษฐกิจดิจิทัล”  ต้องการให้เกิด “ผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ด้านดิจิทัล” จำนวน 5 แสนราย  ภายในเวลา 20 ปี  (2560-2579) แบ่งเป็น 1. “ดิจิทัลสตาร์ทอัพ” จำนวน 20,000 ราย  2.ธุรกิจต่างชาติมาดำเนิน “ดิจิทัลเซอร์วิส” ระยะยาว ในเมืองไทย  จำนวน 80,000 ราย 3.สร้างผู้ประกอบการที่จะผลิตอุปกรณ์ “ฮาร์ดแวร์” เพื่อรับรองซอฟท์แวร์จากเหล่าสตาร์ทอัพ อีกประมาณ 50,000 ราย และ4. ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไปทั้งSME โอทอป และวิสาหกิจชุมชนที่เปลี่ยนตัวเองจากทำธุรกิจแบบดั้งเดิมมาใช้ดิจิทัลในการส่งเสริมธุรกิจ   โดยเฉพาะกลุ่มเกษตร และอาหาร จำนวน 350,000 ราย  ซึ่งถ้าทำได้ตามเป้า จะต้องเกิดแรงขับเคลื่อนครบวงจรอย่างมหาศาล สามารถผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล  หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง สู่ประเทศที่มีรายได้สูงอย่างมั่นคงและยั่งยืน

สำหรับแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เตรียมจะเสนอผ่าน ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เพื่อจะนำไปเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี ) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน สำหรับขอความเห็นชอบแผนก่อนที่จะเริ่มนับหนึ่งเดินหน้าทำงานให้ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค.2560

แสดงความคิดเห็น