เผย! กัมพูชากู้เงิน 8.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนาน 23 ปีหวังฟื้นฟูประเทศ

8.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นตัวเลขยอดเงินทั้งหมดที่กัมพูชาทำสัญญากู้ยืม ตั้งแต่ 1993-2016 มุ่งพัฒนาคุณภาพประชากร สังคม เศรษฐกิจ และพัฒนาประเทศโดยรวม เพื่อแข่งขันใน AEC

รัฐบาลกัมพูชาได้ลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน 8.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กับคู่ค้าทวิภาคีและพหุภาคี ตั้งแต่ปี 1993 จนถึง 2016 กินระยะเวลายาวนานถึง 23 ปี

แหล่งข่าวจากกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังแห่งกัมพูชา เปิดเผยว่า รัฐบาลกัมพูชาได้ลงนามในสัญญากู้เงินจำนวน 3.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากกลุ่มประเทศคู่ค้าทวิภาคีและพหุภาคี 8 ประเทศ ได้แก่ กู้จากจีนแผ่นดินใหญ่จำนวน 3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กู้จากญี่ปุ่นจำนวน 899 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กู้จากเกาหลีใต้จำนวน 510 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กู้จากฝรั่งเศสจำนวน 124 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กู้จากไทยจำนวน 86.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กู้จากอินเดีย 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กู้จากเวียดนามจำนวน 44.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และก้อนสุดท้ายคือ 7.8 ล้านดอลลาร์จากมาเลเซีย

สำหรับการก่อตั้งคู่ค้าทวิภาคีและพหุภาคีนั้น เป็นการรวมกลุ่มประเทศต่างๆ  ที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเข้าด้วยกัน  โดยได้ลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐไว้เป็นกองทุนสำหรับช่วยเหลือกลุ่มประเทศสมาชิก อย่างกรณีของกัมพูชานี้ เป็นต้น

ในแถลงการณ์ของกลุ่มประเทศคู่ค้าทวิภาคีและพหุภาคีได้ระบุว่า ปัจจุบันมีหนี้สาธารณะในต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 22.5 ของ GDP ต่ำกว่าเกณฑ์อยู่ที่ร้อยละ 40 ส่วนหนี้สาธารณะของกัมพูชาพบว่ามีความเสี่ยงต่ำ

ตามคำแถลงการณ์ระบุเพิ่มเติมอีกว่า รัฐบาลกัมพูชาได้ชำระหนี้ไปแล้วจำนวน 885.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นเงินต้น 497 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดอกเบี้ย 388.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ อีก

แสดงความคิดเห็น