แหล่งทุนทั่วโลกทะลักเข้า CLMV! ไทยเตรียมรับมือระเบียบการค้าชายแดนใหม่

จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อ สปป.ลาว เปลี่ยนกฎระเบียบการค้า ค่าเงินในภูมิภาคนี้ผันผวน ความต้องการสินค้าลดลง และแหล่งทุนทั่วโลกทะลักเข้า CLMV!

‘การค้าชาย’ กลายเป็นส่วนสำคัญที่ภาครัฐหันมาให้ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวสวนทางการกับตลาดส่งออกของจีน สหรัฐฯ และยุโรป โดยตัวเลขมูลค่าการค้าที่เก็บตกจากการสำรวจซึ่งนักวิชาการต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน่าจะมีมากกว่าที่รัฐบาลมีไว้เป็นข้อมูลมหาศาล

ภาพรวมการค้าชายแดนไทยกับมาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา ปี 2016 ที่ผ่านมาจากข้อมูลของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ไทยและสี่ประเทศเพื่อนบ้าน มีมูลค่าการค้ารวมมากว่า 8 หมื่น 2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 0.31 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออกมากกว่า 5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.68 และมูลค่าการนำเข้ามากกว่า 3 หมื่นล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.76  ผู้ประกอบการไทยจึงมีความสนใจไม่น้อยที่ต้องการบุกเข้าเขตการค้าชายแดน โดยเฉพาะชายแดนทางตอนบนของไทยกับเมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา ที่ผู้ประกอบการชาวไทยมีความสนใจมากเป็นพิเศษ

อย่างไรก็ตาม มูลค่าการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีมูลค่ามากที่สุดกับไม่ใช่ชายแดนทางตอนบนอย่างที่ความสนใจของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ เพราะข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียมีมูลค่าการค้าสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ด้วยตัวเลขมากกว่า 4 หมื่นล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.60 ของมูลค่าการค้าชายแดนโดยรวม รองลงมาได้แก่ สปป.ลาว มูลค่ามากกว่า 1 หมื่น 7 พันล้านบาท เมียนมาที่มูลค่ามากกว่า 1 หมื่น 5 พันล้านบาท และกัมพูชา มูลค่ามากกว่า 9 พันล้านบาท

SMEs ระวัง 2017 การค้าชายแดนอาจไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบ
แม้ว่าตัวเลขขยายตัวการค้าชายแดนไทยจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีกว่าตัวเลขการส่งออก ผนวกปัจจัยต่าง ๆ ทั้งความต้องการสินค้าไทยของประเทศเพื่อนบ้าน และความพร้อมของผู้ประกอบการก็ตาม  แต่ก็ยังต้องจับตาและเตรียมตัวรับมือหรือปรับตัวในการทำธุรกิจร่วมด้วย เพราะว่าในเดือนมกราคม 2017 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยว่า การค้าชายแดนไทยหดตัวที่ร้อยละ 15.1 ส่วนสาเหตุนั้นจากการประเมินมาจากมูลค่าการนำเข้าแก๊สจากเมียนมาที่หายไป 6.9 พันล้าน จึงฉุดตัวเลขทางการค้าชายแดน ผนวกเข้ากับการส่งออกไป สปป.ลาว ลดลงเป็นผลมาจากระเบียบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)  ของฝั่ง สปป.ลาว จนทำให้สินค้าที่มาจากชายแดนราคาพุ่งสูงขึ้น

นอกจากปัจจัยดังกล่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนไทยแล้ว ยังมีปัจจัยจากต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการไทยที่ต้องออกไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น เพราะสถานการณ์ค่าแรงงาน และความต้องการสินค้าบางประเภทในตลาดลดลง รวมถึงตัวเลข GDP ประเทศเพื่อนบ้านที่ขยายต่อเนื่องมาตลอด 5 ปี ทำให้ดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกหลั่งไหลไปประเทศเพื่อนบ้านไทย

เมื่อการลงทุนต่าง ๆ หลั่งไหลไปที่กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่างประเทศเพื่อนบ้านของไทยทั้งจากกลุ่มทุนยักษ์ไทยและกลุ่มทุนนอกภูมิภาค ความจำเป็นในการนำเข้าสินค้าจากชายแดนไทยย่อมลดลงไปตามกลไก จนส่งผลให้มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านลดลงอย่างต่อเนื่อง ยังไม่รวมกับการอ่อนตัวของค่าเงินมาเลเซีย จนทำให้สินค้าไทยราคาสูงขึ้นทันที ปริมาณการซื้อจึงลดลงตามลำดับ และที่สำคัญอย่างยิ่งการค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียเป็นผู้กุมตัวเลขมูลค่าการค้าชายแดนไทยสูงที่สุดเมื่อเทียบกับมูลค่าการค้าชายแดนไทยกับอีกสามประเทศ จึงทำให้ตัวเลขการค้าชายแดนไทยหดตัวลงตาม

รัฐเร่งเจรจากฎระเบียบรับความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าชายแดนใหม่
แน่นอนว่าการค้าชายแดนก็เป็นรูปแบบช่องทางการค้าอย่างหนึ่งและผู้ประกอบการไทยมีความเชี่ยวชาญมาหลายทศวรรษ แต่ทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งปัจจัยภายนอก กฎระเบียบ เศรษฐกิจ ความต้องการ วัฒนธรรมและสังคม ทั้งหมดทั้งมวลล้วนต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น การพัฒนาการค้าชายแดนจึงต้องมีความร่วมมือกันระหว่างประเทศเพื่อให้กฎระเบียบทางการค้าต่างๆ เกิดขึ้นและสามารถนำมาปฏิบัติ โดยกระทรวงพาณิชย์ไดเมีการกำหนดยุทธศาสตร์การค้าขึ้นมา 3 ประการประกอบด้วย การปลดล็อกอุปสรรคการค้า เช่น เร่งงเจรจาจัดทำข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจการผักดันการค้า เช่น การจัดคณะผู้แทนการค้าและการลงทุนเยือนประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค และการยกระดับการค้า เช่น การจัดเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประกอบการ เป็นต้น

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

 

แสดงความคิดเห็น