ไม่ควรมองข้ามประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ,อรรถพร พรมแก้วงาม CFPR

ผู้ประกอบการ SME ไทยมีฝีมือในการบริหารงานและวิทยายุทธทางธุรกิจรอบด้านในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า แต่บางครั้งการบุกไปข้างหน้าโดยขาดการระวังหลัง อาจจะทำให้ธุรกิจสะดุดหรือหยุดชะงักไป การหาเครื่องมือที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงให้เหมาะสมกับความเสียหายทางธุรกิจ จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ธุรกิจของท่านเติบโตแบบยั่งยืนในระยะยาว ไม่ต้องทรุดหรือเสียหายระหว่างทาง ลองมาพิจารณากันว่าพอจะมีตัวช่วยในรูปแบบใดบ้างที่จะช่วยลดหรือป้องกันความเสี่ยงของธุรกิจ ซึ่งจะกล่าวเฉพาะประเด็นและเหตุการณ์ที่สำคัญครับ

•   ความเสี่ยงต่อทรัพย์สินทางธุรกิจ ทรัพย์สินเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของธุรกิจ หลักๆที่สำคัญเช่น อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่รวมฐานราก เครื่องจักร สต็อกสินค้า เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น โดยหลัก ๆ ประกันภัยจะคุ้มครองในส่วนของภัย อันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า และ แรงการระเบิดจากแก๊สหุงต้มที่ใช้สำหรับทำแสงสว่าง และท่านสามารถซื้อประกันภัยเพิ่มเติมในส่วนของ ภัยจากลมพายุ ภัยจากระเบิด ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยจากอากาศยาน ภัยจากยวดยานภาหนะ ภัยจากควัน ภัยแผ่นดินไหว ภัยจากน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจากลูกเห็บ เป็นต้น

หากท่านยังจำกันได้ถึงเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 หลายบริษัทรีบพลิกกรมธรรม์เพราะมั่นใจว่าได้ทำประกันภัยครบถ้วนแล้ว แต่หลายบริษัทช้ำใจเพราะในกรมธรรม์ไม่ได้ระบุถึงภัยจากน้ำท่วมไว้ พอถามลูกน้องหรือตัวเองว่าทำไม่ไม่ทำประกันไว้ด้วย คำตอบที่ได้รับมันยิ่งเจ็บปวดเพราะส่วนใหญ่มั่นใจว่าในไทยไม่เจอน้ำท่วมใหญ่มานานมากแล้ว หรือ เสียดายเงินค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นจากกรมธรรม์ปกติ หากยึดหลักในการบริหารความเสี่ยง หากเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก แต่หากเกิดขึ้นแล้วสามารถสร้างความเสียหายให้เกิดกับธุรกิจมากๆ แล้วท่านมีหนทางในการโอนความเสี่ยงโดยมีต้นทุนค่าเบี้ยที่เหมาะสมแล้ว ไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่ซื้อประกันความเสี่ยง หากทำให้ธุรกิจสามารถฟื้นตัวกลับมาได้หลังเกิดความเสียหายครั้งใหญ่

•   ความเสี่ยงภัยทางทะเลและขนส่งสินค้า  จะมีการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสินค้าของผู้เอาประกันภัยจากความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทันทีรวมถึงเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากอัคคีภัย ภัยระเบิด เรือเกยตื้น เรือจม เรือล่ม เรือชนกัน เป็นต้น การประกันภัยลักษณะนี้ควรเลือกใช้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญสูง และสามารถให้บริการออกกรมธรรม์ได้ทันเวลากับการขนถ่ายสินค้า อีกทั้งควรมีเครือข่ายที่กว้างขวาง เพราะหากเกิดภัยขึ้นมาจะได้สามารถดำเนินการสำรวจความเสียหาย และช่วยเหลือธุรกิจของท่านได้ตลอดเวลาและทุกมุมโลก

ผมได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าท่านทำธุรกิจส่งออก ลูกน้องก็หวังดีพยายามหาวิธีการประหยัดเงินค่าเบี้ยการประภันภัยทางทะเล และท่านก็ได้มอบให้พนักงานระดับหัวหน้าดูแลไป วันหนึ่งเอกสารส่งออกส่งมาให้ท่านลงนามเพราะหัวหน้าลา ท่านก็ตรวจเอกสารและพบว่าเอกสารประกันภัยไม่ครบถ้วนและค่าธรรมเนียมมีราคาถูกกว่าเดิมมากๆ ท่านสงสัยจึงได้เรียกลูกน้องมาสอบถามและได้รับคำตอบว่า Shipping ได้แนะนำวิธีการบางอย่างที่จะช่วยให้ประหยัดค่าธรรมเนียม ท่านจึงถามต่อว่าถ้าเกิดความเสียหายในลักษณะต่างๆ เกิดขึ้นแล้ว บริษัทจะได้เงินชดเชยความเสียหายครบถ้วนหรือไม่ คำตอบที่ได้รับคลุมเคลือและไม่มีความชัดเจน ท่านจึงสั่งให้ลูกน้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยตามเดิม ยอมจ่ายแพงกว่า ลูกน้องก็ไม่เข้าใจท่าน อีก 3 เดือนต่อมาเกิดเหตุการณ์เรือล่มกลางมหาสมุทร สินค้าล็อตนั้นเสียหายเป็นมูลค่าสูงมากและมีผลต่อการเติบโตและดำรงอยู่ของธุรกิจ แต่ค่าสินไหมทดแทนได้ช่วยชีวิตธุรกิจให้ไปต่อโดยไม่ติดขัด หากท่านปล่อยปละละเลยไปและเห็นดีเห็นงามกับลูกน้องที่ช่วยประหยัดค่าเบี้ยประกัน โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่จะกระทบต่อธุรกิจ ธุรกิจอาจจะจบลงทันที และไม่มีโอกาสได้แก้ตัวใหม่ จากเหตุการณ์นั้นลูกน้องของท่านได้บทเรียนและเข้าใจในสิ่งที่ท่านได้ให้ดำเนินการให้ถูกต้องเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

•   ความเสี่ยงจากการก่อสร้าง จะมีการประกันภัยการก่อสร้างที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับงานรับเหมาตามสัญญา เช่น งานก่อสร้าง งานติดตั้ง อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุจากความประมาทของผู้รับเหมาหรือคนงาน การถูกโจรกรรม และความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือบาดเจ็บทางร่างกายหรือชีวิตของบุคคลที่สาม ซึ่งมีสาเหตุจากความประมาทของผู้รับเหมาหรือคนงานในระหว่างการปฏิบัติงาน กรณีนี้หากท่านเป็น เจ้าของโครงการ หรือ ผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง ไม่ควรมองข้ามการ Transfer ความเสี่ยงไปให้บริษัทประกัน เพราะหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมา โครงการของท่านยังไปต่อได้ และมีเงินไปเยียวยาความเสียหายของโครงการหรือบุคคลภายนอกด้วย

•   ความเสี่ยงทางการเงิน   มีความเสี่ยงในหลากหลายรูปแบบทั้งในเรื่องอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน การรับชำระหนี้จากลูกหนี้ เป็นต้น ซึ่งสถาบันการเงินมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ เช่น หากท่านกังวลเรื่องอัตราดอกเบี้ยขึ้นลง อาจจะใช้ Interest Rate SWAP ในการบริหารความเสี่ยง หรือ กังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน สามารถใช้ Forward หรือ Currency SWAP บริหารความเสี่ยง หากท่านอ่านแล้วอาจจะรู้สึกกังวลไม่คุ้นเคย ท่านสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินได้ และให้อธิบายให้ท่านจนเข้าใจแล้วจึงค่อยตัดสินใจใช้บริการครับ หรือ บางท่านอาจจะกังวลว่าวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่อาจจะไม่สามารถเบิกใช้ได้ การชำระค่า Commitment Fee ก็ช่วยบรรเทาความเสี่ยงได้ เพราะหากท่านไม่มีเหตุผิดนัดหรือบกพร่องในเหตุใดๆภายใต้สัญญาวงเงิน ทางสถาบันการเงินจะให้เบิกใช้วงเงินตามสัญญาทันทีที่ท่านร้องขอ

ความเสี่ยงทางธุรกิจยังมีอีกหลากหลาย และมีวิธีการและเครื่องมือป้องกันหรือลดความเสี่ยง อีกมากมาย ตามที่ผมยกตัวอย่างเป็นเพียงเสี้ยวเล็กๆ แต่สิ่งสำคัญที่เหนือกว่านั้นคือ “จรรยาบรรณและคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ การไม่ลดหย่อนต่อคุณภาพและบริการ” ปัจจัยเหล่านี้ จะช่วยให้ธุรกิจท่านประสบความสำเร็จและมีความยั่งยืนในระยะยาว และเป็นที่เชื่อถือของวงการธุรกิจครับ

แสดงความคิดเห็น