เวียดนาม ศึกษา กม.ประกันสังคม รอบังคับใช้กับแรงงานต่างด้าว

แรงงานต่างด้าวเวียดนามหวั่น อาจต้องควักตังค์จ่ายประกันสังคม หากกฎหมายใหม่บังคับใช้ จะต้องจ่ายร้อยละ 8 นายจ้างสมทบอีกร้อยละ18 คาดเริ่มปี 2018

แรงงานต่างด้าวในเวียดนามอาจถูกบังคับให้จ่ายเงินประกันสังคมด้วย ซึ่งแรงงานต่างด้าวจำนวนมากทำงานอยู่ภายใต้การจับตามองของภาครัฐที่มีหน้าที่คอยควบคุมกำกับดูแลแรงงานต่างด้าว แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเผยว่ายังเป็นการยากที่จะใช้กฎหมายใหม่มาบังคับใช้กับแรงงานต่างด้าว

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงแรงงานของเวียดนาม กำลังศึกษาและอาจจะมีการออกแบบสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับการนำกฎหมายใหม่มาใช้กับแรงงานต่างด้าวในเวียดนาม

กฎหมายใหม่เกี่ยวกับกองทุนประกันสังคมภาคบังคับสำหรับแรงงานต่างด้าวขั้นพื้นฐานนั้น จะมีเนื้อหาครอบคลุมการ
รักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานในยามเจ็บป่วย การคลอดบุตร โรคที่เกิดภายในโรงงานและอุบัติเหตุ การเกษียณอายุ การเสียชีวิต

ลักษณะการครอบคลุมจะคล้ายคลึงกับแรงงานที่เป็นชาวเวียดนามเอง หากกฎหมายใหม่นี้ผ่านการอนุมัติ จะมีพระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 เป็นต้นไป

แรงงานต่างด้าวจะต้องจ่ายเบี้ยประกันสังคมร้อยละ 8 ต่อเดือน จากเงินเดือนของพวกเขา และนายจ้างจะต้องช่วยสมทบร้อยละ 18 ด้วยเช่นกัน ทั้งสองส่วนนี้จะนำเข้ากองทุนวัยเกษียณและการเสียชีวิตของแรงงานต่างด้าว รวมทั้งร้อยละ 3 ในกองทุนเจ็บป่วยและคลอดบุตร  ร้อยละ 14 สำหรับการเกษียณอายุและการเสียชีวิต และร้อยละ 1 สำหรับโรคที่เกิดจากการทำงานและอุบัติเหตุ

รายได้ที่ต้องนำมาหักเพื่อจ่ายกองทุนประกันสังคมนั้น จะรวมถึงค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง และอาหารตามที่กฎหมายแรงงานของเวียดนามระบุไว้

แหล่งข่าวเปิดเผยอีกว่า แรงงานต่างด้าวที่เคยทำงานอยู่ในเวียดนามที่หมดสัญญาจ้าง และยังไม่ได้ต่อสัญญาใหม่ หรือผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญรายเดือน แต่ไม่ได้อาศัยอยู่ในเวียดนาม หากมีการร้องขอ จะได้รับเงินประกันสังคมคืนเพียงครั้งเดียวหรือก้อนเดียวจบ

ในปัจจุบัน แรงงานต่างด้าวเวียดนามยังต้องจ่ายค่าประกันสังคม ตามอัตราค่าจ้างและค่าเบี้ยเลี้ยงที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างงาน ส่วนปีหน้า พ.ศ.2561 การจ่ายเงินประกันสังคมจะมากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรนั้น จะขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง

ส่วนแรงงานต่างด้าวที่เกษียณอายุก่อนกำหนด ที่จะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญนั้น ก็จะอยู่ในส่วนของกองทุนบำเหน็จบำนาญแล้ว

การทำประกันสังคมภาคบังคับสำหรับแรงงานต่างด้าว จะทำให้เวียดนามกลายเป็นประเทศที่มีกฎหมายแรงงานต่างด้าวที่ทัดเทียมกับไทยและฟิลิปปินส์

แสดงความคิดเห็น