เผย! หนี้สินก้อนโตกัมพูชา 8.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

นักลงทุนจับตา กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังกัมพูชา เผยตัวเลขหนี้สินก้อนโต 5.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นปี 2016 เกือบจะหนึ่งในสามของ GDP

แหล่งข่าวเปิดเผยรายงานชิ้นสำคัญ ระบุว่า รัฐบาลกัมพูชาได้ลงนามข้อตกลงเพื่อรับเงินกู้จำนวน 803 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ให้สิทธิพิเศษเมื่อปีที่ผ่านมา เป็นการกู้เพิ่มจากที่เคยกู้มาแล้วเมื่อปี 1993 รวมการกู้เงินจนถึงปัจจุบันมีทั้งสิ้น 8.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

กัมพูชาได้รับการอนุมัติปล่อยกู้จากรัฐบาลต่างประเทศร้อยละ 60 ส่วนอีกร้อยละ 40 ได้จากสถาบันสินเชื่อระหว่างประเทศ จากนั้นกัมพูชาได้นำไปใช้ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศราวร้อยละ 73 ส่วนที่เหลือถูกนำไปใช้ในภาคส่วนสำคัญอื่นๆ

แหล่งข่าวเปิดเผยต่อว่า ตัวเลขหนี้สินของกัมพูชาที่เพิ่งประกาศใหม่ล่าสุดนั้น ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้ต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 31.6

จีนเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของกัมพูชา โดยมีตัวเลขอนุมัติปล่อยกู้อยู่ที่ 266 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีที่แล้ว ขณะที่ฝรั่งเศสและญี่ปุ่นเป็นเจ้าหนี้ที่ให้กู้ยืมไปราว 181 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานพัฒนาพหุภาคีและภาคการเงินอื่นๆ ได้อนุมัติปล่อยกู้ให้แก่กัมพูชาไปแล้วราว 315 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปแล้วเมื่อปี 2016

Chan Sophal ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษานโยบายกัมพูชา  เปิดเผยว่า หนี้สาธารณะของกัมพูชาอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้ เนื่องจากสถานะของประเทศเป็นราชอาณาจักร

“กัมพูชาไม่ได้กังวลถึงเรื่องหนี้สินที่มีอยู่มากในขณะนี้ เพราะประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนภาคการส่งออกก็มีอนาคตที่สดใส ทำให้กัมพูชายังคงมีความสามารถบริหารหนี้สินได้”

Chan Sophal เปิดเผยอีกว่า เขาสนับสนุนให้กัมพูชากู้เงินเพิ่มขึ้น เพราะสังเกตได้จากเงินที่กู้ไปก่อนหน้านี้นั้นได้นำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมาแล้ว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตต่อไป

กัมพูชายังคงต้องการโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นในพื้นที่ที่มีความสำคัญ เช่น อ่างเก็บน้ำ ระบบให้น้ำ ถนน และสะพาน ขณะเดียวกันยังคงต้องการพึ่งพาจากจีนอยู่อีกมากด้วยเหมือนเดิม

แสดงความคิดเห็น