สิงคโปร์ ตั้งพี่เลี้ยงวิจัยพัฒนา เพื่อศักยภาพแข่งขัน

A*Star แห่งสิงคโปร์ ลุยภารกิจหลัก เป็นพี่เลี้ยงวิจัยพัฒนาบริษัทต่างๆ ให้มีศักยภาพแข็งแกร่ง ก่อนออกใบอนุญาต “ผ่าน” เป็นเครื่องหมายการันตีความเจ๋ง

การวิจัยในอุตสาหกรรมการผลิตของสิงคโปร์ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของโครงการที่ดำเนินการโดยหน่วยงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย (A*Star) ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

แหล่งข่าวจาก A*Star เปิดเผยว่า การวิจัยและพัฒนาดังกล่าวนี้จะช่วยให้บริษัทท้องถิ่นในสิงคโปร์มีศักยภาพในการแข่งขันได้ในฐานะเป็นศูนย์กลางการผลิตแห่งอาเซียน

เมื่อปีที่ผ่านมา A*Star ได้ทำงานร่วมกับโครงการวิจัยและพัฒนาต่างๆ มากกว่า 1,700 โครงการมาแล้ว

นอกจากนี้ A*Star ได้ออกใบอนุญาตให้แก่บริษัทด้านเทคโนโลยีราว 200 แห่งไปแล้ว ซึ่งร้อยละ 60 เป็นบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตสิงคโปร์

ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น บริษัทคู่ค้าต่างๆ ได้ทุ่มเม็ดเงินรวมราว 220 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาร่วมกันมาแล้วด้วย

แหล่งข่าวจาก A*Star  เปิดเผยว่า ภารกิจวิจัยและพัฒนานั้นก็เพื่อเป็นการช่วยผู้ประกอบการ SME ในสิงคโปร์ ให้สามารถดำเนินการผลิตในขั้นที่สูงขึ้นได้ โดย A*Star จะตั้งโรงงานผลิต 2 แห่ง ที่ศูนย์ Advanced Remanufacturing and Technology Centre และ Singapore Institute of Manufacturing Technology ภายในสิ้นปีนี้

ในโรงงานสองแห่งนี้ จะเป็นศูนย์ทดลองและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เช่น การนำหุ่นยนต์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนสามารถนำไปใช้กับบริษัทต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้จริง

บริษัทต่างๆ สามารถเข้าร่วมโครงการของ A*Star ได้ โดยผ่านบริษัทตัวแทนหรือเอเจนซี่ ซึ่งเอเจนซี่นี้จะช่วยวางแผนวิจัยและพัฒนาให้บริษัทนั้นๆ ได้คุ้นเคยกับอุปกรณ์ที่ทันสมัย และเรียนรู้ทักษะขั้นสูงของ A*Star จนเกิดความพึงพอใจ หลังจากนั้นบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ จะทุ่มงบลงทุนซื้ออุปกรณ์ราคาแพงมาใช้งานจริงได้

ยกตัวอย่าง CKE Manufacturing  หนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนา โดย Mr.Kwan Li Feng  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กร เปิดเผยว่า “การเข้าร่วมโครงการฯ นี้ ทางบริษัทฯ สนใจที่จะใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพราะจะช่วยให้เราสามารถวางแผนการทำงานได้ล่วงหน้า และทำตามขั้นตอนเล็กๆ ได้ จากนั้นเมื่อจบโครงการ เราก็จะเริ่มเอาเทคโนโลยีมาใช้ในงานจริงได้”

แสดงความคิดเห็น