กัมพูชา เร่งผุด กม.อี-คอมเมิร์ช รับการค้า-ลงทุน

นักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เรียกร้องกัมพูชา เร่งออกกฎหมายอีคอมเมิร์ซให้ใช้ได้จริง ยกเครื่องพัฒนาโลจิสติกส์ทั้งระบบ ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ที่ล้าหลัง

แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการธุรกิจในกัมพูชาทั้งชาวต่างชาติและชาวกัมพูชาเอง เรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาเร่งออกกฎหมายอีคอมเมิร์ซโดยด่วน รวมทั้งมาตรการต่างๆ ที่สหราชอาณาจักรได้แจ้งต่อรัฐบาลกัมพูชา เพื่อให้ผู้ประกอบการจากสหราชอาณาจักร สามารถนำระบบอีคอมเมิร์ซมาใช้ได้จริง

หากกฎหมายนี้สำเร็จ สหราชอาณาจักรจะได้ประโยชน์เต็มที่จากการเข้ามาทำการค้าด้านอีคอมเมิร์ซในกัมพูชา ขณะที่กัมพูชาเองก็ได้รับประโยชน์ทางการค้านี้จากสหราชอาณาจักรเช่นกัน นี่คือข้อมูลตามรายงานฉบับล่าสุดที่ประกาศโดยองค์การสหประชาชาติ (UN)

แหล่งข่าวจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและพัฒนา (UNCTAD) เป็นเจ้าภาพจัดงาน “สัปดาห์อีคอมเมิร์ซประจำปี” ในกรุงเจนีวา เปิดเผยว่า  นาย Pan Sorasak รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นคณะผู้แทนกัมพูชา ได้เดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และได้มีการประเมินความพร้อมของกัมพูชา เพื่อจะได้ดำเนินการร่าง ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายอีคอมเมิร์ซให้สำเร็จอย่างรวดเร็ว หลังจากที่ได้รับการแจ้งเตือนจาก UNCTAD ไปแล้ว

กฎหมายเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซในกัมพูชายังอยู่ในกระบวนการร่าง หลังจากที่ไม่ค่อยจะมีความคืบหน้ามากนักในช่วงปีที่ผ่านๆ มา ซึ่งกฎหมายอีคอมเมิร์ซในกัมพูชานี้เกิดขึ้นมานานตั้งแต่ปี 2008 แต่ยังไม่ค่อยจะมีความคืบหน้าใดๆ จนถึงทุกวันนี้ จึงยังไม่ได้ส่งให้สมัชชาแห่งชาติเป็นผู้อนุมัติ

แต่ยังมีคำเปิดเผยจากแหล่งข่าวอีกด้านหนึ่งว่า “แม้กฎหมายอีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่ของกัมพูชาจะยังไม่คืบหน้าใดๆ แต่มีบางฉบับที่ได้นำไปใช้แล้วได้จริงตั้งแต่ปี 1996 ในธุรกิจบริการไปรษณีย์”

นักวิเคราะห์เศรษฐกิจในกัมพูชาเปิดเผยข้อมูลอีกด้านหนึ่งว่า  “ระบบโลจิสติกส์ที่ยังไม่ดีพอ ถือเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงต่อการทำอีคอมเมิร์ซในกัมพูชา รวมทั้งการส่งแบบดิลิเวอร์รี่ด้วย ทำให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไม่สามารถส่งสินค้าไปยังลูกค้าได้อย่างสะดวก ส่วนปัญหาอื่นๆ ได้แก่ การไปรษณีย์แห่งชาติกัมพูชาทำงานไม่ค่อยเป็นระบบ มีความเก่าแก่ด้วย เป็นต้น”

เขายกตัวอย่างว่า “ถ้าสั่งซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซจากเมืองนอก แล้วนำส่งด้วยระบบโลจิสติกส์ที่ล้าหลังในกัมพูชา จะต้องใช้ระยะเวลายาวนานหลายสัปดาห์ จึงจะถึงจุดหมายปลายทาง อีกทั้งยังไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ดีมารองรับการทำอีคอมเมิร์ซด้วย จึงสร้างความลำบากให้กับผู้รับสินค้าที่จะต้องค้นหาสินค้าของตน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ด้วยตนเอง โดยดูจากสมุดบันทึกที่ถูกเขียนไว้ด้วยลายมือ ซึ่งไม่ทันสมัยเลย”

“ส่วนอีกด้านหนึ่งที่เป็นความสำคัญของอีคอมเมิร์ซ คือ ความสามารถในการทำธุรกรรมทางการเงินแบบดิจิทัล ช่วยลดต้นทุน และลดความเสี่ยงจากการจ่ายเงินสด แต่ในความเป็นจริง ทุกวันนี้ผู้บริโภคในกัมพูชายังนิยมใช้เงินสดจับจ่ายใช้สอยเป็นส่วนใหญ่อยู่เลย”  นักวิเคราะห์เศรษฐกิจกัมพูชา เปิดเผยทิ้งท้าย

แสดงความคิดเห็น