พาณิชย์ผุดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา SME นำร่องภาคเหนือ

กระทรวงพาณิชย์จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการค้าที่เชียงใหม่ หวังเป็นแหล่งจัดกิจกรรมให้ SME และเชื่อมโยงเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้าน CLMV

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจการค้า (Asean Design & Business Centre) เป็นศูนย์ที่กระทรวงพาณิชย์จัดตั้งขึ้น อยู่บนพื้นที่ย่านถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,300 ตารางเมตร ให้เป็นศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ SME และผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อจัดกิจกรรมเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายผู้ประกอบการไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีพื้นที่แสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการในที่เดียวกัน (One-Stop Integrated and Business Destination) โดยแบ่งพื้นที่บริเวณชั้น 1 ประมาณ 700 ตารางเมตร เป็นโซนต่างๆได้แก่ โซนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคเหนือสู่งานออกแบบร่วมสมัย โซนสินค้าแฟชั่นและสิ่งทอ โซนสินค้าไลฟ์สไตล์ของใช้และของตกแต่งบ้าน โซนผู้ประกอบการพื้นที่ภาคเหนือที่ได้รับรางวัลออกแบบดีเด่น โซนสินค้าจากนักออกแบบรุ่นใหม่ โซนสินค้า OTOP จังหวัดภาคเหนือ ส่วนชั้น 2 เป็นพื้นที่แสดงสินค้าของผู้ประกอบการจากประเทศกัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม (ClMV) แบ่งเป็นโซนอาหารและ เครื่องดื่ม สินค้าแฟชั่นและสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ ผลิตภัณฑ์สปาและเครื่องประทินผิว

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสินค้าของผู้ประกอบการเพื่อนำมาแสดงภายในศูนย์ฯ เชื่อมโยงการค้าสำหรับผู้ประกอบการสินค้า OTOP สมาชิก BIZ Club การจัดกิจกรรมเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการค้าต่างประเทศ จัดอบรมสัมมนา และสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาตลาดการพัฒนาสินค้าเพื่อมุ่งสู่ตลาดเฉพาะ รวมทั้งผลักดันและพัฒนาให้เป็นตลาดกลางสินค้า โดยศูนย์ฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าระดับประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX-World of Food Asia 2017 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายนนี้ ณ ศูนย์การค้าอิมแพค เมืองทองธานี

แสดงความคิดเห็น