สสว.จัดประกวดเฟ้นหาสุดยอด SME ดันสู่ตลาด MAI

สสว.เดินหน้าจัดประกวดสุดยอดSMEแห่งชาติ ครั้งที่ 9 คัดสรรผู้ประกอบการมีระบบบริหารจัดการธุรกิจดีเยี่ยม เพื่อเป็นต้นแบบ รวมถึงผลักดันเข้าสู่ตลาดMAI ระบุเพิ่มรางวัลใหม่เพื่อกลุ่มสตาร์ทอัพโดยเฉพาะ

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  เปิดเผยว่า สสว.เตรียมจัดโครงการประกวดรางวัลสุดยอดSMEs แห่งชาติ หรือ SMEs National Awards  ขึ้นเป็นครั้งที่ 9  เพื่อจะคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นแบบอย่าง ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs ตื่นตัว ในการปรับปรุง พัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพสู่ความเข้มแข็ง บนพื้นฐานแห่งความยั่งยืน  โดยตลอดตลอด 8 ปีที่จัดมา มีผู้ประกอบการ SMEs สมัครเข้าร่วมการประกวดแล้วกว่า 9,000 ราย และมีผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในการจัดการที่ได้มาตรฐาน รวม 242

สำหรับการจัดงานครั้งที่ 9 นี้  ได้มีการเพิ่มรางวัล SMEs Start up Awards 2017 ขึ้นด้วย เพื่อเปิดโอกาสผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้มีเวทีแสดงศักยภาพ และได้รับคำแนะนำในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านเกณฑ์การพิจารณาและตัดสิน ยังคงได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานร่วมดำเนินการประกวด นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) มาปรับใช้ในการพิจารณาตัดสินรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่เคยได้รับรางวัลจำนวนมาก สามารถต่อยอดธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถ และผลักดันกิจการเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MAI) ได้ในที่สุด โดยในปีนี้ คณะกรรมการจะให้ความสำคัญเรื่องธรรมาภิบาล (Good governance) และจรรยาบรรณ เพื่อเป็นรากฐานให้ SME สามารถขยายกิจการและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ จะเปิดให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัล “สุดยอด SMEs แห่งชาติ” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 และ “SMEs Start up Awards 2017” สามารถดาวน์โหลด และยื่นใบสมัครได้ที่  www.SMEsNationalAwards.com และตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน และจะเข้าสู่กระบวนตรวจสอบคัดสรร ก่อนจะประกาศผลในช่วงปลายปีต่อไป

แสดงความคิดเห็น