รัฐมนตรีอุตสาหกรรมแย้มเตรียมคลอดแพคเกจช่วยเอสเอ็มอีรายจิ๋ว

รัฐมนตรีอุตสาหกรรมแย้ม แจงวันที่ 5 พ.ค. เตรียมประชุมบอร์ดสานพลังประชารัฐกลุ่มเอสเอ็มอี และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ออกมาตรการใหม่ช่วยเหลือด้านการเงินแก่เอสเอ็มอีขนาดจิ๋ว แย้มดึงเงินจากมาตรการช่วยเหลือที่ออกมาก่อน 38,000 ล้านบาท ปรับใช้ให้ครอบคลุมถึงรายย่อย

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า วันที่ 5 พ.ค.นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐกลุ่มเอสเอ็มอี( D 2) โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟัง และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) สภาหอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม(สสว.) ฯลฯ โดยจะเป็นครั้งแรกที่จะนำเสนอชุดมาตรการใหม่ที่จะพิจารณามาตรการช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและที่ไม่ใช่ด้านการเงินครอบคลุมไปยังเอสเอ็มอีขนาดจิ๋ว(Micro SMEs)

นายอุตตม กล่าวต่อว่า จากที่กระทรวงฯ มีเป้าหมายที่จะปรับเปลี่ยนเอสเอ็มอีไปสู่ยุค 4.0 ซึ่งปรับทั้งระบบที่จะต้องให้สอดรับกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายดังนั้นจึงต้องเชื่อมโยงกันและเป็นการเชื่อมโยงในระดับพื้นที่ด้วยจึงต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังนั้นต้องมองไปที่เอสเอ็มอีขนาดเล็กมากที่มีแรงงานต่ำกว่า 5 คนยังไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยในวันที่ 5 พ.ค.นี้  ตนในฐานะประธานจะหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปและนำไปสู่การปฏิบัติได้ปลายเดือนพ.ค.นี้

สำหรับแนวทางการช่วยเหลือเอสเอ็มอีขนาดจิ๋วจะมีการปรับแนวทางด้วยการดึงเงินจากมาตรการช่วยเหลือด้านเอสเอ็มอีรวม 38,000 ล้านบาทได้แก่ โครงการเอสเอ็มอี ทรานส์ฟอร์เมชั่น โลน วงเงิน 15,000 ล้านบาทของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน 20,000 ล้านบาท กองทุนฟื้นฟูเอสเอ็มอีของ สสว.วงเงิน 2,000 ล้านบาท และกองทุนพลิกฟื้นของสสว. วงเงิน 1,000 ล้านบาท นำมาช่วยเหลือด้วยการให้กู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษ ส่วนมาตรการที่ไม่ใช่การเงินจะมีมาตรการฝึกอบรม เป็นต้น

นอกจากนี้ยังจะมีการหารือความช่วยเหลือที่จะลงไปสู่พื้นที่ในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัดด้วยการจัดงานสัมมนาสัญจรซึ่งจะมีการออกกำหนดการออกมาให้ชัดเจนโดยจะนำร่องใน 8 จังหวัดก่อนได้แก่ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ และพิษณุโลก ภาคกลาง ที่ จ.นครปฐม และชลบุรี ภาคอีสาน ที่ จ.อุดรธานี และอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น