สร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่า “ออไรซาน”

แปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์ สร้างแบรนด์ ชูจุดเด่นออร์แกนิกส์ ปลอดสารเคมี 100% เลือกคู่ค้าทางธุรกิจ ส่งมอบสินค้าโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง มอบสิ่งดีให้ผู้บริโภค สนับสนุนเกษตรกรชุมชนในท้องที่ให้มีรายได้มั่นคง

คุณพัชรี  หนูแดง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านไทย เฮิร์บ จำกัด ให้ข้อมูลว่า “ออไรซาน” คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท บ้านไทยเฮิร์บ ที่เกิดจากการต้องการเพิ่มมูลค่าของข้าวสังข์หยด ที่เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดพัทลุง เป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของราคาข้าวที่สูงจนไม่สามารถจำหน่ายออกได้ เนื่องจากเป็นการปลูกแบบออร์แกนิกส์ที่มีต้นทุนสูง คือการแปรรูปข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น จมูกข้าวกล้องสังข์หยดข้าวงอก น้ำมันรำข้าวสังข์หยด แชมพูสระผม ซีรัมบำรุงผิวหน้า ฯลฯ  เป็นช่องทางการส่งมอบสินค้าธรรมชาติออร์แกนิกส์ สินค้าเกษตรจากชุมชนเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ ด้วยการดูแลตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และส่งมอบปลายน้ำสู่ลูกค้า

การสร้างแบรนด์และเพิ่มมูลค่า ด้วยโครงสร้างการทำงานอย่างมีระบบ
คุณพัชรีเล่าว่า ในขั้นตอนการสร้างแบรนด์นั้นล้มลุกคลุกคลานมาตลอด แม้ตัวสินค้ามีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้ว แต่การสร้างแบรนด์และเพิ่มมูลค่าให้คนรับรู้นั้นเป็นเรื่องสำคัญและทำได้ยาก ก่อนหน้าเคยวางช่องทางการตลาดในหลายกลุ่มแต่ยังไม่ตอบโจทย์ ซึ่งต่อมาพบว่าปัจจัยสำคัญมีเพียง 2 เรื่อง คือ 1.ส่งมอบสินค้าให้ถึงมือลูกค้าให้ได้ และ 2.ส่งมอบแล้วทำอย่างต่อเนื่อง

จากนั้นจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยสร้างแบรนด์ขึ้นมาใหม่ในชื่อ “ออไรซาน” จากก่อนหน้านั้นที่ใช้ชื่อบริษัทบ้านไทยเฮิร์บเป็นชื่อแบรนด์ สร้างมูลค่าในแบรนด์ขึ้นมา เพิ่มความมีตัวตนให้คนรู้จักและสามารถจับต้องได้

โดยในส่วนประกอบที่ทำให้เกิดเป็นออไรซานขึ้นมา หรือโครงสร้างในการทำงานนั้นมาจาก 4 ส่วนด้วยกัน คือ 1.วิสาหกิจชุมชนบ้านไทยเฮิร์บ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวที่เป็นวัตถุดิบชั้นดี ประมาณ 50 ตันต่อปี 2.คือ บ้านไทยเฮิร์บ Research and development เป็นทีมวิจัยของบริษัท นำโดยพี่สาวของคุณคุณวัชรากรณ์ ซึ่งมองเห็นประโยชน์ของการวิจัยที่มีผลต่อการทำธุรกิจ ซึ่งร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เช่นการวิจัยข้าว 3.มีโรงงานขนาดเล็ก บ้านไทยเฮิร์บ Factory เป็นกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ GMP อย. รวมถึงฮาลาล เป็นต้น และ 4.คือ บ้านไทยเฮิร์บ มาร์เก็ตติ้ง เป็นการทำงานในเรื่องกลยุทธ์การตลาด

“เพิ่งเริ่มเปลี่ยนเมื่อปีที่ผ่านมา ใช้แบรนด์ออไรซาน ทำงานด้วยโครงสร้างบ้านไทยเฮิร์บ 4 กรุ๊ป คำว่าออไรซาน มาจากคำว่า Oryzanol ภาษาละตินอเมริกา ที่แปลว่าข้าว”

การตลาดจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ
ในส่วนกลยุทธ์การตลาดคือส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ คุณพัชรีอธิบายเพิ่มเติมในส่วนนี้ว่า กลยุทธ์การตลาดของออไรซานเน้นออกบูธในงานเกี่ยวกับสินค้าออร์แกนิกส์ ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดยเฉพาะงานอีเวนต์ต่างๆ ในกรุงเทพฯ มีคิวงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากวางแนวทางไว้ว่าจะไม่มีตัวแทนจำหน่าย เพราะต้องการส่งมอบสินค้าถึงมือลูกค้าโดยตรง ความน่าสนใจคือเป็นการส่งต่อจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำอย่างแท้จริง ลูกค้าได้ซื้อสินค้าในราคาไม่แพง ส่วนออไรซานเองได้มีส่วนแบ่งกำไรอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ เพราะไม่มีการผ่านพ่อค้าคนกลาง

“ทำให้ลูกค้ารับรู้ถึงจุดเด่นและความน่าสนใจของตัวสินค้าที่เป็นออร์แกนิก ปลอดสารเคมี 100% ตั้งแต่วัตถุดิบ คือข้าวสังข์หยด กระบวนการผลิตต่างๆ ทุกขั้นตอน หีบห่อ หรือแม้แต่รูปในฉลากก็ใช้เกษตรกรในชุมชน เป็น Local Product อย่างแท้จริง” คุณพัชรีกล่าว

คู่ค้าทางธุรกิจ ส่งมอบโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
สำหรับปัญหาที่ต้องพบเจอสำหรับสินค้าออร์แกนิกส์นั้นคือเรื่องของราคาที่ลูกค้ามองว่าแพง ซึ่งคุณพัชรีกล่าวว่าต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงต้นทุนในการผลิตสินค้าประเภทนี้ว่ามีราคาสูงกว่าสินค้าเกษตรทั่วไป และนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่สามารถวางจำหน่ายตามร้านค้าใหญ่ๆ หรือโมเดิร์นเทรดได้ เพราะราคาจะสูงเพิ่มขึ้นอีก ต้องการให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย ดังนั้นจึงต้องเน้นออกบูธขายเอง เมื่อลูกค้ารู้จักสินค้าจึงแล้วก็สามารถซื้อในครั้งต่อไปด้วยการสั่งทางออนไลน์ได้

เนื่องจากไม่มีระบบตัวแทน แต่สำหรับผู้ที่สนใจสินค้าเพื่อนำไปขายต่อ คุณพัชรีเลือกใช้วิธีแบบคู่ค้า ที่ต้องทำความเข้าใจในเรื่องการส่งมอบสำหรับจำหน่าย เพื่อเป็นการลดต้นทุน ต้องมาศึกษาทำความเข้าใจในตัวสินค้า ดูกระบวนการผลิต ตลอดจนทัศนคติในการทำธุรกิจซึ่งต้องไปในทิศทางเดียวกัน

“ซึ่งตอนนี้มีผู้สนใจหลายราย แต่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะไม่ได้มองแค่เรื่องธุรกิจเป็นหลัก  แต่เราต้องการส่งต่อข้าวสังข์หยดให้ผู้บริโภค สร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าว เพื่อให้ชาวนาสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน”

แนวทางในอนาคต / คุณค่าต่อสังคมและจิตใจ
สำหรับแนวทางในอนาคต ออไรซานต้องการคู่ค้าทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเริ่มเข้าระบบอีคอมเมิร์ซ มีการพูดคุยเบื้องต้นกับอาลีบาบากรุ๊ป ถึงแนวทางในการขยายสู่ตลาดต่างประเทศ และเดินหน้าพัฒนาตัวเองต่อไปในเรื่องการรักษามาตรฐานคุณภาพและสร้างสรรค์สินค้าตัวใหม่ๆ ทั้งในกลุ่มอาหารและเวชสำอาง

และสุดท้าย คุณพัชรีได้กล่าวว่านอกจากในเรื่องของธุรกิจแล้ว ออไรซานยังมีคุณค่าต่อสังคมและจิตใจ เนื่องจากข้าวสังข์หยดเป็นข้าวที่มีประโยชน์ ได้ส่งมอบสิ่งที่ดีให้กับผู้บริโภค และยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนในท้องที่ให้มีรายได้ที่มั่นคง เป็นความภาคภูมิใจในการทำงานที่ได้ตอบแทนสังคมควบคู่กันไป

“ต่อจากนี้ หากแบรนด์มีความมั่นคงแข็งแรง อาจใช้โมเดลต้นแบบที่สร้างไปพัฒนาในข้าวสายพันธุ์อื่นๆ เพื่อเป็นการช่วยเกษตรกร สนับสนุนให้ชาวนาอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”

สนใจธุรกิจ  https://web.facebook.com/OrizanTH/, 08-9735-5227,  08-8753-7911

สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษา Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้านทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น